5. Kroatistička biblioteka i filmoteka

KNJIGE U KROATISTIČKOJ BIBLIOTECI Filološkog fakulteta „Blaže Koneski“

(na policama Kabineta 118)

 1. Bratulić – Damjanović: „Hrvatska pisana kultura 1“
 2. Budak, Neven: „Hrvatski udio u svjetskoj baštini 1 i 2“, Croatica
 3. Botica, Stipe: „Andrija Kačić Miošić“
 4. Hrvatski dijalektološki zbornik
 5. Brlić-Mažuranić, Ivana: „Priče iz davnine“
 6. Hrvatski frazeološki rječnik poredbenih frazema
 7. Benčić-Rimaj, Tea: „Čuvari književnog nasljeđa 1“
 8. Fališevac, Dunja: „Smiješno – ozbiljno“
 9. Krasić, Stjepan: „The International Scope of the National Language“
 10. Brešić, Vinko: „Teme novije hrvatske književnosti“
 11. Mamić, Mile: „Jezični savjeti“
 12. Pranjković, Ivo: „Jezik i beletristika“
 13. Jembrih, Alojz: „Hrvatski pravopis 1808.“
 14. Samardžija, Marko: „Hrvatski kao povijesni jezik“
 15. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine: Proza, Drame i Mikrostrukture
 16. Pranjković, Ivo: „Od fonetike do etike“, Disput
 17. Samardžija, Marko: „Devet iločkih priopćenj i jedno warszawsko“, Ilok, 2011.
 18. Tomasović, Mirko: „Slike iz povijesti hrvatske književnosti“
 19. Bošković-Stulli, Maja: „Priče i pričanje“
 20. Jelčić, Dubravko: „Preporodna književnost i književnost preporoda“
 21. Jergović, Miljenko: „Dvori od oraha“
 22. Damjanović, Stjepan: „Jezik hrvatskih glagoljaša“, Matica hrvatska, Zagreb
 23. Krleža, Miroslav: „Izabrane pjesme“
 24. Šimunović, Dragan: „Učili smo za pjesnike“
 25. Maroević, Tonko: „Uskličnici“ (antologija hrvatske poezije)
 26. Ujević, Tin: „Lelek sebra, Kolajna, Auto na korzu, Ojađeno zvono, Žedan kamen na studencu“, NZMH
 27. Bagić, Krešo: „Važno je imati stila“, Disput
 28. Parun, Vesna: „Spužvica i spužva“, K. Krešimir
 29. Kaštelan, Jure: „Krilati konjanik“
 30. Tadijanović, Dragutin: „Djela“
 31. Zalar, Ivo: „Jezik roda moga“ (antologija hrvatske poezije)
 32. Hrvatska gramatika HAZU
 33. Barić, E i drugi: „Hrvatski jezični savjetnik“, IHJ, Pergamena
 34. Samardžija – Selak: „Leksikon hrvatske književnosti“
 35. Jonke, Ljudevit: „O hrvatskome jeziku“, Croaticum
 36. Vince, Zlatko: „Putovima hrvatskoga književnog jezika“
 37. Moguš, Milan: „Povijest hrvatskoga književnog jezika“
 38. Babić, Stjepan: „Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika“
 39. Anić, Vladimir: „Veliki rječnik hrvatskog jezika“
 40. Menac-Mihalić, Mira: „Hrvatski frazeološki rječnik“, Ljevak
 41. Ladan, Tomislav: „Riječi
 42. Klaić, Bratoljub: „Rječnik stranih riječi“
 43. Babić, Stjepan: „Hrvatski pravopis“
 44. Brlić-Mažuranić, Ivana: „Romani“
 45. Hercigonja, Eduard: „Nad iskonom hrvatske knjige“
 46. Simić Bodrožić, Ivana: „Hotel Zagorje“
 47. Filozofski fakultet u Zagrebu (monografija)
 48. Horvatić – Sučić: „Dunav u hrvatskom pjesništvu od srednjovjekovlja do danas“, K. Krešimir
 49. Silić, Josip: „Fukcionalni stilovi u hrvatskom jeziku“
 50. Matanović, Julijana: „Krsto i Lucijan“
 51. Mirković, Igor: „Sretno dijete“
 52. Nuhanović, Gordan: „Sretno dijete“
 53. Jarak, Rade: „Termiti“
 54. Batušić, Slavko: „Starija hrvatska drama“
 55. Oraić Tolić, Dunja: „Muška moderna i ženska postmoderna“
 56. Petravić, Bernardina: „Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskom jeziku“
 57. Mamić, Mile: „Jezični savjeti“
 58. Parun, Vesna: „Suze putuju“
 59. Perić, Boris: „Groblje bezimenih“
 60. Mihaljević, Milica: „Terminološki priručnik“
 61. Paljetak, Luko: „Grenlandski leptiri“
 62. Dragojević, Danijel: „Žamor“, Meandar, Zagreb, 2006.
 63. Rešicki, Danijel: „Aritmija“
 64. Jahić, Ervin: „U nebo i u miks“ (antologija suvremene hrvatske poezije)
 65. Mrkonjić, Zvonimir: „Suvremeno hrvatsko pjesništvo, Razdioba 1940 – 1970“
 66. Mrkonjić, Zvonimir: „Suvremeno hrvatsko pjesništvo, Razdioba  1970 – 2010“
 67. Miović Kočan, Stijepo: „Skupljena baština“ (antologija hrvatskog pjesništva)
 68. Gavran, Miro: „Odabrane drame“
 69. Škvorc, Boris: „Ironija i samoironija u Krležinim lektirama“
 70. Franičević, Marin: „Povijest renesansne hrvatske književnosti“
 71. Šarić – Wittchen: „Rječnik sinonima hrvatskog jezika“
 72. Šenoa, August: „Zlatarovo zlato“
 73. Pranjković, Ivo: „Kronika hrvatskog jezikoslovlja“
 74. Hercigonja, Eduard: „Tropismenost i  trojezična kultura hrvatskog srednjovjekovlja“
 75. Katičić, Radoslav: „Na ishodištu“
 76. Damjanović, Stjepan: „Jezik otačaski“
 77. Macan, Trpimir: „Hrvatska povijest“
 78. Vince, Zlatko: „Ikavica u hrvatskoj jezičnoj povijesti“
 79. Senker, Boris: „Zapisi iz zamračenog gledališta“
 80. Tafra, Branka: „Jezikoslovna razdvojba“
 81. Moguš, Milan: „Hrvatski čestotni rječnik“
 82. Velikanović – Andrić: „Šta je šta (stvarni hrvatski rječnik u slikama “, (reprint, Ex Libris)
 83. Kordić, Snježana: „Jezik i nacionalizam“, Durieux
 84. Aralica, Ivan: „Život nastanjen sjenama“
 85. Krleža, Miroslav: „Balade Petrice Kerempuha“
 86. Primorac, Branka: „Maturalac“
 87. Pavletić, Vlatko: „Muški život“, NZMH
 88. Jelčić, Dubravko: „Nove teme“
 89. Vrančić, Faust: „Život nikoliko izbranih divic“, Lisac, Disput
 90. Bogunović, Goran: „Područje pojačanog naoblačenja“
 91. Gluvić, G: „Ispovijed jahača 20. st. svakome poučno štivo II“
 92. Kadić, Ante: „Domovinska riječ“ HSNL
 93. Jarak, Rade: „Sol“, Fraktura, Zagreb
 94. Remeta, Zvonimir: „Grieh“
 95. Nalješković, Nikola: „Pučko hrvatsko plemstvo“, zbornik radova
 96. Ivančan, Mara: „Čudnovata priča“
 97. Stojević, Milorad:“ Prostrijelne rane“
 98. Katičić, Radoslav: „Novi jezikoslovni ogledi“
 99. Zima, Zdravko: „Gondolijer na Vltavi“
 100. Biga, Vesna: „Oprezne bajke“
 101. Bjelčić, Ratko: „Osveta seksualnog manijaka“
 102. priredila Šesto Stipaničić, Silvija: „Zbirnik  HDK za djecu i mlade“, Zagreb, 2004.
 103. Popović, Edo: „Koncert za tequilu i apaurin“, Meandar
 104. Sajko, Ivana: „Žena bomba“
 105. Popović, Edo: „Ponoćni boogie“
 106. Quorum, časopis za književnost, god. XXII, br 4-5-6 )115, 116-117, sv 92)
 107. Moguš, Milan: „Hrvatski čestotni rječnik“
 108. Mićanović, Miroslav: „Trajekt“
 109. Derkač, Lana: „Osluškivanje anđela“, Meandar
 110. Karuza, Senko: „Teško mi je reći“, sabrane priče, Profil
 111. Kaleb, Vjekoslav: „Gost i druge pripovijetke“
 112. Košutić, Sida: „Mimoza sa smetljišta“
 113. Peričić, Helena: “Izići na svjetlo“
 114. Peričić, Helena: „O riđanu, Petru i Pavlu“
 115. Peričić, Helena: „Pogledi“
 116. Peričić, Helena: „U potrazi za Weimarom“
 117. Lainšček, Feri: „Pijetlov doručak“
 118. Blatnik, Andrej: „Zakon želje“, Meandar
 119. Pilić, Sanja: „Ženske pjesme“
 120. Remeta, Zvonimir: „Tako svršava“
 121. Tomasović, Mirko: „Mihovil Kombol 1883 – 1955.“
 122. Donadini, Ulderiko: „Grabancijaševa putovanja“, Naklada Mlinared & Plavić, Zagreb, 2002.
 123. Damjanović, Stjepan (ur.) „Drugi Hercigonjin zbornnik“, HSN, Zagreb, 2005.
 124. Selak – Samardžija: „Dani Julija Benešića“, zbornik radova, Pergamena, Zagreb, 2004.
 125. Slavistički zbornik, Školska knjiga, 2005.
 126. Bagić, Krešimir: „Goli grad“, antologija suvremene hrvatske kratke priče, Meandar

FILMOTEKA

VHS

 1. Vrdoljak, Ivan: „Mećava“
 2. Žižić, Bogdan: „Kuća“
 3. Babaja, Ante: „Breza“
 4. Zafranović, Lordan: „Večernja zvona“
 5. Berković, Zvonimir: „Rondo“
 6. Hrvatski pjesnici moderne: Matoš, Begović, Domjanić, Vidrić, Nazor, (65 min)
 7. Hadžić, Fadil: „Idu dani“
 8. Berković, Zvonimir: „Putovanje na mjesto nesreće“

DVD

HRVATSKI JEZIK:

 1. Ivan Goran Kovačić: „Jama“
 2. Mladi Nazor
 3. Mirko Božić
 4. Matoš naš svagdašnji
 5. Miroslav Krleža I. dio
 6. Miroslav Krleža II. dio
 7. Miroslav Krleža III. dio, Antologija drame
 8. Marin Držić: „Urotnik“, IV. dio
 9. Držić i njegovo doba: „Zabranjene komedije“
 10. Držić: Gospodar komedije III
 11. Držić: Dubrovački klerik
 12. Silvije Strahimir Kranjčević
 13. Luko Paljetak
 14. Petar Hektorović I
 15. Petar Hektorović II
 16. Pero Budak
 17. Dugo putovanje Dobriše Cesarića
 18. Gramatika i pravopis: „Svakakvi pridjevi“
 19. Velika i mala slova
 20. TV teatar: Ivo Vojnović: „Na taraci“

POVIJEST

 1. J. J.  Strossmayer: „Između stvarnosti i iluzije“
 2. Povijest hrvatskog državnog grba
 3. Dioklecijanova palača u Splitu
 4. Stjepan Radić
 5. Povijest hrvatske zastave i himne

IGRANI FILMOVI

1. Vinko Brešan: „Maršal“

2. Rajko Grlić: „Karaula“

3. Tomislav Radić: „Što je Iva snimila 21. 9. 2003.“

4. Profesor Baltazar (animirani)

5. Tajna Nikole Tesle

6. Ante Tomić: „Što je muškarac bez brkova“

7. Branko Ivanda: „Konjanik“

BIOLOGIJA

 1. Nacionalni parkovi Kornati
 2. Nacionalni parkovi Hrvatske
 3. Hrvatska prirodna baština
 4. Istra

KNJIGE U LEKTORSKOM STANU

 

 

 1. Šop, Nikola: Proze, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 2. Šop, Nikola: Pisma, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 3. Šop, Nikola: Drame, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i     Hercegovine
 4. Kranjčević, Silvije Strahimir: Pjesnička proza, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 5. Kranjčević, Silvije Stahimir: Kritika, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 6.  Kranjčević, Silvije Strahimir: Pisma, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 7. Kranjčević, Silvije Strahimir: Izabrane pjesme, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 8. Ujević, Tin: Riđokosi mesije, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 9. Ujević, Tin: Predigra bure, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 10. 10.  Kušan, Jakša: Jedan život, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 11. 11.  Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine druge polovice 19. i početkom 20. stoljeća, Biblioteka Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine
 12. 12.  Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine koncem 19. stoljeća i prve polovice 20. stoljeća
 13. 13.  Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: Lirika, epika, retorika
 14. 14.  Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine od sredine 18. do konca 19. stoljeća
 15. 15.  Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u prvoj polovici 20. stoljeća
 16. 16.  Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću
 17. 17.  Hrvataka književnost Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću
 18. 18.  Hrvataka književnost Bosne i Hercegovine od 14. do sredine 18. stoljeća
 19. 19.  Donat, Branimir: Tijelo tvoje duše, Antologija proze hrvatske recesije
 20. 20.  Matišić, Mate: Bljesak zlatnog zuba
 21. 21.  Dautbegović, Jozefina: Čovjek koji je kupovao kuću
 22. 22.  Blog priče, Naklada Zoro, Zagreb, Sarajevo, 2007.
 23. 23.  Mihalić, Slavko: Petrica Kerempuh
 24. 24.  Parun, Vesna: Smijeh od smrti jači
 25. 25.  Matišić, Mate: Posmrtna trilogija
 26. 26.  Glowacki, Janusz: Četvrta sestra
 27. 27.  Majetić, Alojz: „Čangi“
 28. 28.  Neprolaznost prolaznosti, predgovori knjiga D. Tadijanović
 29. 29.  Gavran, Miro: Četiri drame
 30. 30.  Bukvić, Amir: Šest drama
 31. 31.  Lukšić, Irena: Sjajna zvijezda Rovinja
 32. 32.  Milanja, Cvjetko: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000.
 33. 33.  Vladović, Borben: Mastiks
 34. 34.  Blažević, Krešimir: Ostat ću mlad

35. Perković, Vlatko: Tri drame

 1. 36.  Šešelj, Stjepan: Dvije smrti i otok

37. Opačić, Nives: Hrvatski u zagradama

 1. 38.  Šalković, Hrvoje: Oko cucka, pa na mala vrata
 2. 39.  Horvat, Srećko: Ljubi Žižeka svoga
 3. 40.  Molinié, Georges: Stilistika
 4. 41.  Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, prir. Nikša Stančić
 5. 42.  Ćuro-Tomić, Vesna: Gola vučica
 6. 43.  Pranjković, Ivo: Filološki vjekopisi
 7. 44.  Pranjić, Kruno: Važno je imati stila (zbornik)
 8. 45.  Hranjec, Stjepan: Kršćanska izvorišta dječje književnosti, Alfa
 9. 46.  Gavran, Miro: Pet komada
 10. 47.  Sarajevske sveske 21/22 2008.

48. Čarlija, Jelena: Kloniranje

 1. 49.  Medij hrvaske književnosti: hrvatski modernizam 20. stoljeća, Altagama
 2. 50.  Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti
 3. 51.  Prvi stilistički kongres, zbornik radova 1
 4. 52.  Toneski, Zvonko: Čokolada vo portfolio
 5. 53.  Lučin, Bratislav: Iter Marulianum, od Splita do Venecije tragovima Marka Marulića
 6. 54.  Tomčić, Slavica: Brdo od marmelade, Mozaik
 7. 55.  Kušan, Ivan: Toranj
 8. 56.  Krleža, Miroslav: Aretej
 9. 57.  Požgaj Hadži, Vesna: Hrvatski izvana
 10. 58.  Baretić, Renato: Pričaj mi o njoj
 11. 59.  Dedić, Arsen: Zidne novine
 12. 60.  Primorac, Strahimir: Prozor u prozu
 13. 61.  Miloš, Damir: Nabukodonozor
 14. 62.  Matišić, Mate: Sinovi umiru prvi
 15. 63.  Mirtrović, Nina: Komšiluk naglavačke, Ovaj krevet je prekratak ili samo fragmenti
 16. 64.  Parun, Vesna: Osmijeh od smrti jači
 17. 65.  Radaković, Boris: Hrvatske noći, festival hrvatske književnosti
 18. 66.  Spasov, Ljudmil: Izbrani poglavje od istorijata na makedonskiot jazik
 19. 67.  Kolo, Vladimir Vidrić 1-2/2010.
 20. 68.  Starija hrvatska književnost: Derenčin: Ladanjska opozicija;  Stjepan Miletić: Izabrana djela; Julije Roauer: Izabrana djela
 21. 69.  Lukić, Darko: Drame ratne traume
 22. 70.  Frangeš, Ivo: Moj Tadija
 23. 71.  Matvejević, Predrag: Druga Venecija
 24. 72.  Aralica; Ivan: Ambra, dodatak
 25. 73.  Opća nacionalna enciklopedija 1
 26. 74.  Opća nacionalna enciklopedija 2
 27. 75.  Opća nacionalna enciklopedija 3
 28. 76.  Opća nacionalna enciklopedija 4
 29. 77.  Opća nacionalna enciklopedija 5
 30. 78.  Opća nacionalna enciklopedija 6
 31. 79.  Opća nacionalna enciklopedija 8
 32. 80.  Opća nacionalna enciklopedija 9
 33. 81.  Hoško, Emanuel: Trsatski franjevci
 34. 82.  Šicel, Miroslav: Antologija hrvatske kratke priče
 35. 83.  Čovjek, prostor, vrijeme, ur. Tea Benčić, Dunja Fališevac
 36. 84.  Tadijanović, Dragutin: Neprolaznost prolaznosti
 37. 85.  Madžirov, Nikola: Premješten kamen
 38. 86.  Kvesić, Pero: Uvod u Peru K.
 39. 87.  Zvrko, Ratko: Tvoja staza
 40. 88.  Kazalište (časopis) 14/42 2010
 41. 89.  Književna kritika o poeziji Anđelka Vuletića
 42. 90.  Šovagović, Filip: Život je gluh
 43. 91.  Đuretić, Nikola: Lovac sjena
 44. 92.  Machiedo, Mladen: Dvostruka milost
 45. 93.  Književno djelo Miroslava S. Mađera
 46. 94.  Rita Leto, Mario: Milan  Rešetar
 47. 95.  Supek, Ivan: U opasnoj sjeni
 48. 96.  Stojković, Marijan: Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe
 49. 97.  Šešelj, Stjepan: Krnjeval, Crnovel
 50. 98.  Cvetnić, Josip: I sve pustiš niz rijeku
 51. 99.  Tomaš, Stjepan: Drame
 52. Maštrović, Tihomil: Nad jabukom vile Hrvatice
 53. Bošnjak, Branimir: Svrhe malih stvari
 54. Frangeš, Ivo: Suvremenost baštine
 55. Mlakić, Josip: Oči androida
 56. Mlakić, Josip: Oči androida
 57. Mlakić, Josip: Oči androida
 58. Vuletić; Anđelko: Plamen i slamka
 59. Glumac, Branislav: 145 sjećanja na ljude, Profil
 60. Popović, Nenad: Život u sjeni
 61. Begović, Milan, Dunja u kovčegu
 62. Barbieri, Veljko: Epitaf carskog gurmana
 63. Šur Puhovski, Marina: Trojanska kobila
 64. Sušac, Gojko: Knjiga štita
 65. Mađer, Miroslav Slavko: Zavičajni zapisi
 66. Jelušić, Božica: Flauta u inju, Riječ
 67. Pavletić, Vlatko: Ujević u raju svog pakla
 68. Polić, Branko: Pariz u srcu studenta
 69. Mifka; Ljerka: Dahom obasjana
 70. Rita Leto, Marita: Milan Rešetar
 71. Babić, Stjepan: Temelji hrvatskog pravopisa
 72. Maras, Mate: Kasna berba
 73. Kraljić, Nikola. Sohi
 74. Nikčević, Sanja: Što ja nama hrvatska drama danas?
 75. Grbić, Igor. Istra glagoljušta
 76. Skoko, Božo: Država kao brend
 77. Zbornik radova o Marinu Držiću: Putovima kanonizacije 1508. – 2008.
 78. Zagrebačka slavistička škola: Jezik književnosti i književnost ideologije
 79. Stojić, Mile: Priznanje, izabrane, stare i nove pjesme
 80. Muzaferija, Gordana: Dramsko stvaralaštvo Mire Gavrana
 81. Gavran, Miro: Književnost i kazalište
 82. Krleža, Miroslav: Mnogopoštovanoj gospodi mravima
 83. Prvi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova 2
 84. Koroman, Veselko: Hrvatska drama BiH od Matije Divkovića do danas
 85. Koroman, Veselko: Hrvatska drama Bih od Matije Divkovića do danas
 86. Pavletić, Vlatko: Otvorena poetika Tina Ujevića
 87. Polić Kamov, Janko: Isušena kaljuža
 88. Đuretić, Nikola: Kazališni putokazi i krajputaši
 89. Mrkonjić, Zonimir: Gonetanje gomile
 90. Šnajder, Slobodan: Smrtopis
 91. Šnajder, Slobodan: Kaspariana
 92. Šnajder, Slobodan: Knjiga o sitnom
 93. Šnajder, Slobodan: Radosna apokalipsa
 94. Šnajder, Slobodan: Početnica za melankolike
 95. Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnički zbornik radova II. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem
 96. Nemec, Krešimir: Putovi pored znakova
 97. Matasović, Ranko: Poredbenopovijesna gramatika hrvatskog jezika
 98. Brešan, Ivo: O državi Božnoj 2053, Sysprint
 99. Brešan, Ivo: Vražja utroba
 100. Violić, Boško: Lica i sjene
 101. Senker, Boris; Mujičić, Tahir; Škrabe, Nino: 3jada
 102. Jendričko, Slavko: Diktatura ljubavi
 103. Peić, Matko: Čovjek i kultura
 104. Barbieri, Veljko: Epitaf carskog gurmana
 105. Šop, Nikola: Riječ
 106. Šovagović, Filip: Ptičice
 107. Matanović, Julijana: Bilješka o piscu
 108. Moguš, Milan: Čestotni rječnik hrvatskog jezika
 109. Paljetak, Luko: Jantarna kocka
 110. Barbieri, Veljko: Epitaf carskog gurmana
 111. Baretić, Renato i dr: Naša spiza
 112. Rogina, Igor: Radilo se o preživljavanju tada
 113. Bagić, Krešimir: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor
 114. Golob, Zvonimir: Gorki med
 115. Dugandžija, Nikola: Nacionalna zilja i njezini prividi
 116. Jelčić, Dubravko: Povijest hrvatske književnosti
 117. Kuzmanović, Mladen: 100 najznamenitijih hrvatskih knjiga u proteklom tisućljeću
 118. Drakulić, Slavenka: Frida ili o boli
 119. Lovrenčić, Sanja: Zlatna riba i istočni Ariel
 120. Božić, Mirko: Kurlani
 121. Stamać, Ante (ur.): Expres preporučeno: Krleža, Tadijanović, Parun, Slamnig, Šoljan, Mozaik (izbor poezije)
 122. Gavran, Miro: Neočekivane komedije
 123. Parun, Vesna: Zore i vihori
 124. Bagić, Krešimir: Goli grad
 125. Machiedo, Mladen: Futurizam 100 godina kasnije
 126. Čele, Mladen: Grafiti
 127. Derkač, Lana: Šuma nam šalje stablo e-mailom
 128. Špišić, Davor: Ples s mladom
 129. Wiesner, Ljubo: Cjelokupo djelo, Dora
 130. Croatica slavica iadertina 6/2010.
 131. Šehović, Feđa: Od skerca do fuge
 132. Književna revija 1/2010.
 133. Pavletić, Vlatko: Soba – roba – osoba
 134. Mataga, Vojislav: Opuzenski govor
 135. Fabrio, Nedjeljko: Vježbanje života
 136. Kovač, Mirko: Vrata od utrobe
 137. Brešan, Ivo: Spletke
 138. Vidmarović, Đuro: Protiv tmnine
 139. Pavić, Siniša: Plačeš li to
 140. Parun, Vesna: Đoko i Đakonda
 141. Moguš, Milan: Rječnik Marulićeve Judite
 142. Pranjković, Ivo: Jezik i beletristika
 143. Rauk, Ana Ruža: Vjetar krivulja
 144. Parun, Vesna: Bubamarine lepeze

 

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s


%d bloggers like this: