Hrvatsko-makedonski rječnik

Hrvatsko — makedonski rječnik (započela studentica 2. godine kroatistike Kristina Koteska)

Pozivam sve ljubitelje i znalce hrvatskog i makedonskog jezika da svojim prilozima i primjedbama pomognu u izradi Hrvatsko-makedonskog i Makedonsko-hrvatskog rječnika. Iskoristite tu mogućnostu u rubrici komentari!

Urednik Želimir Ciglar, prof.

Hrvatsko-makedonski rječnik

Znakovi

/ kosa crtica stoji između jednakovrijednih likova riječi, npr. zadaci / zadatci

◊ iza romba slijedi gramatički podatak, npr.

način ◊ prid. načinski

□ iza kvadrata slijedi primjer upotrebe, u svezi ili rečenici, npr.

četvero □ četvero ljudi  

m imenica muškog roda

s imenica srednjeg roda

ž imenica ženskog roda

N nominativ

G genitiv

D dativ

A akuzativ

V vokativ

L lokativ

I instrumental

Kratice

aor.        aorist, prošlo nesvršeno vrijeme

br.          broj

čest.      čestica

gl.         glavni

glag.    glagol, glagolski

hip.      hipokoristik, riječ odmila

im.         imenica

imp.       imperativ, zapovjedni način

impf.      imperfekt, prošlo nesvršeno vrijeme

jd.          jednina

komp.    komparativ, drugi stupanj poredbe pridjeva ili priloga

m.          muški (rod)

mn.        množina

nesklo.   nesklonjiv(o)

nesvr.    nesvršeni glagol

odr.      određeni (vid pridjeva)

pogr.    pogrdno

prez.    prezent, sadašnje vrijeme

prid.     pridjev

prid. rad.   pridjev radni, glagolski

prid. trp.   pridjev trpni, glagolski

prij.    prijedlog

pril.    prilog

pril. proš.  prilog prošli, glagolski

pril. sad.   prilog sadašnji, glagolski

proš.   prošli

r.        rod

sad.   sadašnji

sup.  superlativ, treći stupanj poredbe pridjeva i priloga

svr.  svršeni glagol

uskl.    usklik

vezn.   veznik

zamj.   zamjenica

zb.       zbirni

zb. im.  zbirna imenica

(prema Hrvatskom školskom rječniku Mije Lončarića i Ante Bičanića, Profil, Zagreb 1998.)  

               A

 

 

adresa (ž) – адреса

advokat (m) – адвокат

aerodrom (m) – аеродром

aforizam (m) -афоризам

ako – ако

aktivan – aktiвen

ali – но

anđeo (m) – ангел

anegdota (ž) -анегдота

aparat (m) -апарат

autobus (m) автобус

autobusom (I)  – со автобус

autocesta (ž) автопат

autom (I) – со автомобил

automobil, auto (m) -автомобил

autoput (m) -автопат

avanturist(m)(v.pustolov) – авантурист

avion (m) (v. zrakoplov) -авион

avionom со авион

               B

 

 

babica (ž) -бабица

bajka (ž) – бајка

balet балет

baloner (m)мантил за дожд

baka (ž)  -baba

balkon (m)балкон

banana (ž) – банана

baš – баш

baviti (se) – се занимава

bazen (m) -базен

beskraj (m) – бескрајност

beskrajan,-a,-o;- бескраен,-а,–о

besplatno – бесплатно, гратис

bez – без

bezbrižan,-a,-o; – безгржен,-а,-о

bezbrižno – безгрижно

biblioteka (ž) -библиотека

bicikl (m) – велосипед

biće (sr) -суштество, битие

bijel,-a,-o; – бел,-а,-о

bilježnica (ž)тетратка

birati – бира, избира

biskup (m) -бискуп, владика

bistro (m) -бистро

biti – постои, суштествува

biti (tući, udarati) – удира,тепа

blag,-a,-o; – благ,-а,-о

blagdan (m) – празник

blagovaonica (ž) -трпезарија

blagovati – јаде, се храни

bliještati – свети, болска

blizu – блиску

blok (m) karta-карта

bluza (ž) -блуза

bljeskati-светка

boca (ž)флаша, шише

Bog (m) -бог, господ

bogat,-a,-o; – богат,-а,-о

bogatstvo (sr) – богатство

boja – боја

bojati (se) – се плаши

bol (ž) -болка

bolesnica (ž) -болна

bolesnik (m) -болен

bolest  (ž) – болест

bolestan,-a,-o; – болен,-а,-о

bolnica (ž) -болница

boljeti – боли

boljitak (m) -напредок, успех

bon (m) -потврда

borac (m) – борец

boravak (m) -престој

boraviti  – престојува

borba (ž) -борба, битка, бој

borben,-a,-o; – борбен,-а,-о

boriti (se) – се бори

bosiljak (ž) – босилек

Božić (m) – Божиќ

božićni,-a,-o;– божиќни,-а,-о

božji,-a,-o;-божји,-а,-о

brada (ž) -брада

brak (m)брак

brat (m) – брат

brati  – бере, кине

brašno (sr) -брашно

brdo (sr) – планина, рид

breskva (ž) -праска

brežuljak (m) – ритче

briga (ž) – грижа

brijanje (sr) – бричи

brijati (se) – се бричи

brinuti (se) – се грижи

brižan – грижливо, совесно

brod (m) – брод

brodogradnja (ž) -бродоградба

brodom (I) со брод

broj (m) – број

brojati-брои, пребројува

brz,-a,-o;-брз,-а,-о

brzina (ž) – брзина

brzo – брзо

brzojav (m) – телеграм

brzojaviti – (испраќање) телеграма

bubanj (m) – тапан, барабан

bubnjar (m) – тапанер

budan,-a,-o; – буден,-а,-о

buditi (se) – се буди, разбудува

budući,-a,-o;-иден,-а,-о

budućnost (ž)иднина

buđenje (sr) – буди, разбудува

buka (ž) – врева

bukva (ž) – буква

bura (ž) -бура, невреме

C

 

 

carina (ž) – царина

carinik (m) – цариник

cariniti – царини

celer (m) – целер

cesta (ž) – улица

cigareta (ž)цигара

cijel,-a,-o; – цел,-а,-о

cijena (ž) – цена

cijeniti – почитува, уважува, цени

cipela (ž) – чевел

cjenik (m)ценовник

crkva (ž) – црква

crn,-a,-o; – црн,-а,-о

crta (ž) – линија, црта, цртичка

crtanje (sr) – црта, обележува

crtež (m) – цртеж, скица

crven,-a,-o; – црвен,-а,-о

cvat (m)цути, процутува

cvijet (m)цвеќе

cvjetača (ž) – карфиол

cvrčak (m)штурец

                             Č

čaj (m) – чај

čarapa (ž) – чорап

čarolija (ž) – магија, волшебство

čas (m) (v. trenutak) – момент, миг

časnik (m) (v. oficir) – офицер

čast (ž) – чест, углед

čaša (ž) – чаша

ček (m) – чек

čestica (ž) – дел

čestitati -честита

čestitka (ž) – честитка

često – често

česalj (m) – чешел

češljati (se) – се чешла

češnjak (m) -лук

četka (ž) – четка

četkati – четка, исчетка

četkica (ž) (za zube) – четка за заби

četvrt (ž) -четвртина

četvrtak (m) – четврток

čiji,-a,-o;-чиј,-а,-о

čimbenik (m) – фактор, чинител

činiti (se) -чини, изгледа

čist,-a,-o;-чист,-а,-о

čistiti – чисти

čistoća – чистота

čitanje (sr) – читање

čitati – чита, прочитува

čizma (ž) -чизма

čiѕmica (ž) – мала чизма

čovjek (m) – човек

čudan,-a,-o;-чуден,-а,-о

čuditi (se) – се чуди

čudo (sr) – чудо

čuvanje (sr) чува, пази, внимава

čuvar (m) – чувар, стражар

čuvati (se) – се чува

čvor (m) -чвор

                D

 

da – да

daleko – далеку

dalje – натамошен, далечина

dan (m) – ден

danas – денес

današnji, -a, -e -денешен

dar (m) – подарок

darovati (pf) /darivati (ipf) – дарува

dati (pf) – дава

datum (m.r.) – датум

debeo, debela, debelo – дебел,-а,-о

debljina (ž. r.) – дебелина

demokracija (ž. r.)  – демократија

demokratski,-a,-o; – демократски,

-а,-о

desno – десно

deterdžent (m.r.) – детергент

dijete (s. r.) – дете

dim (m. r. ) – дим,чад

dimiti (se) – чади, дими, пуши

dinamičan – динамичен

dio -дел

dirigent (m.r.) – диригент

dirigirati (v. ravnati) -диригира,управува

dirnuti – допира (до) нешто

diskusija (ž.r.) (v. rasprava) – расправија

diskutirati (pf) – расправува, разговара

divan, divna, divno – чудесен, прекрасен

diviti (se) – се восхитува

divlja svinja (ž.r) – дива свиња

divljenje (s.r.) – восхитување

divlji,-a,-e, – див,-а,-о

divota (ž.r.) -раскош,сјај,величественост

dječak (m.r) – момче

djed (m.r) – дедо

djelatnik (m.r) (v. službenik) – службеник

djelatnost (ž.r.) – дејност, дејство

djelo (s.r.) -дело,производ

djetinjstvo (s.r.) – детинство

djevica (ž.r) -девица

djevojčica(ž.r.) – девојче

djevojka (ž) – девојка

doba (s.r.) – време,век

dobar, dobra, dobro –добар ,добра, добро

dobar tek – добар апетит

dobro – добро

doček (m) – прием,примање

dočekati / dočekivati – добива,прима

doći – доаѓа,пристигнува,стигнува

dodatak (m.r.) – додаток,дополнение

dodati /dodavati – додава

dodir (m.r.) – допир,однос

dodirnuti /dodiravati – допира нешто

dođi – дојди

dođite – дојдете

događaj (m.r.) – настан

dogoditi(se) događati (se) – се случува се збиднува

dogovor (m.r.) – договор

dogovoriti (se) dogovarati (se) -се договара

dok – додека

dokumentarac (m.r.) – документарен филм

dol (m.r.) – долина

dolazak (m.r.) – доаѓање

dolaziti – доаѓа,пристигнува

dolina (ž.r.) – долина

dolje – долу

dom (m.r.) – дом,куќа,роден крај

domaćica (ž.r.) – домаќинка

domovina (ž.r.) – татковина,роден крај

donijeti/ donositi – донесува, доведува

donje rublje – долна облека

donji, donja, donje – долен,-а,-о

dopis (m.r.) – пишување

dopisati /dopisivati – да допише нешто

dopisivati (se) -да се допишува со некого

dopust (m) – одмор,отсуство

dopustiti /dopuštati – дозволува, допушта

dopuštenje (s.r.) – одобрение

doručak (m.r.) – појадок

doručkovati – појадува

dosada (ž.r.) – досада

dosaden,-a,-o;  – досаден,-а,-о

doviđenja – догледање

dovoljan,dovoljna,dovoljno 

-доволен,-а,-о;

dozrijevati – зрее

dozvola (ž.r.) – дозвола,одобрение

drhtati – се тресе, трепери

drukčije – поинаку,инаку

društven – дружељублив

društvo (s.r.) – друштво,општество, здружение

druženje (s.r.) – пријателство

družiti (se) -се дружи, се спријателува

drveće (zb. im, s.r.) —дрвја,дрвје

drven,drvena,drveno – дрвен,-а,-о

drvo (s.r.) – дрво

drzak – дрзок,безобразен

država (ž.r.) – држава

dućan (m.r.) (v. prodavaonica) -продавница

dug (m.r.) – долг,обврска

dug, duga, dugo – долг,-а,-о

duga – виножито

dugo – долго

dugovanje (s.r.) – долг,вина

dugovati (pf) – должи,долгува

dugovječnost – долговечност

duh (m.r.) – дух

duhovit, duhovita,duhovito -духовит, духовита, духовито

duša (ž.r.) – душа

dužnost (ž) – должност,обврска

dvokrevetna soba – двокреветна соба

dvorac (m.r.) – дворец,замок

dvorište (s.r.) – двор, имот, дворец

dvoriti – служи,услужува,послужува

                 DŽ 

džem (m.r) – џем

džep (m.r.) – џеп

                 Đ 

đak (m.r.) – ученик

               E

 

ekipa (ž.r.) – екипа

ekologija (ž.r.) – екологија

emisija (ž.r) ) -емисија,програма

emitiranje (s.r.) – емитира

emitirati – емитира

emotivan – емоционален

eno! – таму, онаму, онде

evo! – еве,овде

             F

 

fakultet (m.r.) – факултет

faks (m.r.) (žargon) – факултет

film (m.r.) – филм

folklor (m.r.) – фолклор

fosil (m.r.) – фосил

freska (ž.r.) – фреска

             G

 

gaće (m.r.) – гаќи

galama(ž.r.) – врева

galamiti – вреви

galeb(m.r.)– галеб

galerija (ž.r.) – галерија

gasiti – изгаснува, исклучува

gazirano piće(s.r.) – газиран пијалок

gimnazija (ž.r.) – гимназија

gladan,-a,-o; – гладен,-а,-о

glagoljica (ž.r.) – глаголица

glasovanje (s.r.) – избори

glasovati – гласа,избира,бира

glazba (ž.r.) – музика

glazbenik (m.r.) – музичар

glumac (m.r.) – глумец

glumica (ž.r.) – глумица

glumiti – да глуми

godišnje – годишно

gomolj (m.r.) – џумка

gorak,-a,-o; – горчлив,-а,-о

gospodarstvo (s.r.) – домаќинство, стопанство

gospodin (m.r. )-господин

gospođa (ž.r.) – госпоѓа

gospođica (ž.r.) – госпоѓица

govedina (ž.r.) – говедско месо

govedo (s.r.) – говедо

grad (m.r.) – град

gradić (m.r.) – мал град (градче)

graditi – гради

gradski prijevoz – градски превоз

grah (m.r.) – грав

grašak (m.r.) – грашок

gristi (prez.grizem) – гриза,загризува

grlo (s.r.) – грло,гуша

grmi – грми

grob (m.r.) – гроб

grožđe (s.r.) – грозд,грозје

grudi (ž.r. pl)(prsa)-гради

                 H

 

hajde! – ајде

hajdemo! – идеме

haljina (ž.r.) – халина, фустан

harmonika (ž.r.) – хармоника

hitna pomoć .r.) – итна помош, служба за спасување

hlače (s.r.) – панталони

hladan, hladna, hladno – ладен, ладна, ладно

hladnjak (m.r.) – фрижидер

hobi (m.r.) – хоби

hod (m.r.) – чекорење,од, одење

hodanje (s.r.) – одење

hodati – оди

hrabar,-a,-o; – храбар,-а,-о

hrabrost (ž.r.) – храброст

hrana (ž.r.) – храна

hraniti (se) – нахранува,храни

hrast (m) – даб

humor (m.r)– хумор

             I

 

i – и(сврзник)

iako – иако

ići – оди

idealan,-a,-o;-идеален,-а,-о

ideja (ž.r.) – идеа

ideologija (ž.r) – идеологија

idući,-a,-o; -следен,-а,-о

igra (ž.r.) – игра

igrač (m.r.) – играч

igralište (s.r.) – игралиште

igranje (s.r.) – играње

igrati (se) – си игра

ili – или

imati – има

imati pravo – да имаш право

imati sreću – да имаш среќа

ime (s.r.) – име

imenica (ž) – именка

imenik (m.r) – телефонски именик

imitacija (ž) – имитација

imitirati – имитира

ipak – сепак

iskra (ž) – искра

iskren,-a,-o;-искрен,-а,-о;

iskreno – искрено

iskrenost (ž.r.) – искреност

iskusan – искусен

ispeći (prez. ispečem) – пече,испече

ispit (m.r.) – испит

ispitati (pf)/ispitivati (ipf) – испраша,испита

ispitni rok (m.r.) – испитен рок

ispod – под

isprava (ž.r.) – документ

ispred – испред, пред

ispričati (pf) /ispričavati(se) (ipf) – раскажува,  се извинува

ispuniti/ispunjivati-исполнува, извршува

istina (ž.r.) – вистина

istinit,-a,-o; -вистинит,-а,-о

istok (m.r.) – исток

istovremeno – истовремено

istraživanje (s.r.) – истражување

istući (ipf) – удира

iz – од

iza – зад, позади

izabrati  (pf) /izabirati (ipf) -бира,избира

izbjegavati (ipf) – избегнува,одбегнува

izbor (m.r.) – избор

izgled (m.r.) – изглед

izgledati – изгледа

izgraditi (ipf) – изградува

izgrađen – изграден

izgubiti (pf) – изгубува,да изгуби нешто

izlaganje (s.r.) – изложува, издава

izlaz (m.r.) – излез

izlaziti (ipf)/ izaći (pf) – излегува

izlet (m.r.) – излет

izlog (m.r.) – излог

izložba (ž.r.) – изложба

izložiti (pf)/ izlagati (ipf) – изложува, издава

izmijeniti (pf) /izmjenjivati (ipf) – заменува, менува, разменува

izmisliti – измислува

izmjena (ž.r.) – промена, замена, менување

iznad – над,преку,на

iznenada – ненадеен, неочекуван

iznenaditi (pf) /iznenađivati (ipf) -изненадува

iznenađen,-a,-o;-изненаден,-а,-о

iznenađenje (s.r.) – изненадување

iznos (m.r.) (v. svota) – износ

izvijestiti (pf) – известува,соопштува

izvješće (s.r.) – извештај, соопштување

izvrstan, izvrsna, izvrsno – одличен,-а,-о

izvoli – повели

izvor (m.r.) – извор

izvući (prez. izvučem) – влече, трга, извлекува

                        J

 

ja – јас

jabuka (ž.r.) – јаболко

jadan – јаден, кутар, беден

jahač (m.r.) – јавач,коњаник

jahanje – јавање

jahati – јава

jaje (s.r.) – јајце

jak – јак,силен

jakna (ž.r.) – јакна, палто

janje (s.r.) – јагне

janjetina (ž.r.) – јагнешко месо

jaslice – јасли

javiti (se) (pf)/javljati (se) (ipf) -се јавува

javljanje(sr)-известување,јавување, соопштување

javni,-a,-o; -јавен,-а,-о

javnost(ž)-јавност

jedan,-a,-o; -еден,-а,-о

jedanput-еднаш

jedini,-a,-o;-единствен,-а,-о

jednosobni stan(m)-еднособен стан

jeftin,-a,-o;-ефтин,-а,-о

jela(ž)-елка

jelen(m)-елен

jelo(sr)-јадење

jelovnik-мени

jer-дека, затоа што

jesen(ž)-есен

jesenski,-a,-o;-есенски,-а,-о

jezero(sr)-езеро

jezični,-a,-o;-јазичен,-а,-о

jezik(m)-јазик

jež(m)-еж

jogurt(m)-јогурт

još-уште

jučer-вчера

jug(m)-југ

juha(ž)-супа

junački-јуначки

junak(m)-јунак,херој

juriti-трча,бега

jurnjava(ž)-брзина

jutro(sr)-утро

jutros-утринава, утрово

južni,-a,-o;-јужен,-а,-о

              K

 

k,ka– кон спрема,накај

kad(a)-кога

kafić(m)-кафиќ

kakav,-a,-o;-каков,-а,-о

kako-како

kalup-калап,форма

kamata(ž)-камата

kamen(m)-камен

kamenje(zb im)-камења

kamo-на каде

kampiranje(sr)-кампување

kap(ž) /kaplja-капка

kapa(ž)-капа

kapati /kapnuti-капе

kaput(ž)-капут,мантил

karakteristina(ž)-карактеристика

karfiol(m)-карфиол

karta(ž)-карта,билет

kasnije-подоцна

kasniti-касни,задоцнува

kasno-доцна

kašalj (m.r.) – кашлица

kašljati – кашла

katkad – понекогаш

kazalište (s.r.) – театар

kazati – кажува

kazna (ž.r.) – казна

kazniti  (pf) /kažnjavati (ipf) -казнува

kćerka, kći (ž.r.) – ќерка

kesten (m.r.) – костен

kićenje (s.r.) – украсување, декорирање

kino (s.r.) – кино

kiosk (m.r) – киоск,трафика

kip (m.r.) – кип,статуа

kiša (ž.r.) – дожд

kišni,-a,-o; – дождлив,-а,-о

kišobran (m.r.) – чадор за дожд

kit (m.r.) – кит

kititi – украсува,декорира

klavir (m.r.) – клавир

klub (m.r.) – клуб

ključ (m.r.) – клуч

kneginja (ž.r.) – кнегиња

knez (m.r.) – кнез

knjiga (ž.r.) – книга

knjižara – книжара

književnica (ž.r.) (v. spisateljica) – писателка

književnik (m.r.) (v. spisatelj, pisac) – пистел

knjižnica (ž.r.) -библиотека

kobasica (ž.r.) – колбас

kofer (m.r.) (v. kovčeg) – куфер

kojekud/ kojekuda – насекаде

kokoš (ž.r.) – кокошка

kolač (m.r.) – колач

kolodvor (m.r.) – железничка станица

kolosijek (m.r.) – перон

kolovoz (m.r.) – август

kompjutor (m.r.) (v. računalo) – компјутер

kompozitor (m.r.) (v. skladatelj) -композитор

konačan – конечен

konačno (v. napokon) -конечно,најпосле

koncert (m.r.) – концерт

kondukter (m.r.) – кондуктер

konj (m.r.) – коњ

kopati (ipf) – копа

koristiti (se) (ipf) – се служи,користи

kos (m.r.) – кос

kosa (ž.r) – коса

košara (ž.r) – кошница

košarka (ž.r) – кошарка

košarkaš – кошаркар

koštati (v. stajati) – чини, кошта

kostim (m.r) – костим, одело

košulja (ž.r) – кошула

koža (ž.r) – кожа

kožni,-a,-o; – кожни,-а,-о

kraj – покрај, при, кај, близу

kraj (m.r) – крај

krajolik (m.r) – предел,крај

kralj (m.r) – крал

kraljevati (ipf) – владее, управува

kraljica (ž.r) – кралица

kratak,-a,-o; – краток,-а,-о

kreda (ž.r.) – креда

kredit (m.r) – кредит

krenuti /kretati – се движи

kretanje (s.r.) – движење

kristal (m.r.) – кристал

kriška – парче, кришка

kriza – криза

krov (m.r.) – покрив

kroz – низ, преку

krumpir (m.r.) – компир

krstarenje (s.r.) – крстарење

krv (ž.r) – крв

krvarenje (s.r.) – крварење

krvariti – крвари,тече крв

krvav,-a,-o; – крвав,-а,-о

kuda – каде

kućanstvo (s.r.) – домаќинство

kukuruz (m.r.) – пченка

kula (ž.r.) – кула

kulen (m.r) – кулен

kultura (ž.r.) – култура

kulturan,-a,-o; – културен,-а,-о

kupaći kostim (m.r.) – купаќи, костим за капење, бикини

kupanje (s.r.) – бањање

kupati (se) (ipf)се бања

kupiti  (pf) /kupovati (ipf) -купува

kupola (ž.r) – купола,свод

kupovanje (s.r.) – купување

kupus (m.r.) – зелка

kušati – искушува

kvar (m.r.) – дефект

kvariti (se) (ipf) – расипува, упропастува

                  L

 

labud (m.r.) – лебед

lagati (ipf) – лаже,мами

lanac (m.r.) – ланец

lančić (m.r.) – ланче

lani – лани

laž (ž.r) – лага

led (m.r) – лед,мраз

leđa (s.r. pl. tantum) – грб,заднина

lekcija (ž.r.) – лекција

let (m.r) – лет,летање

letjeti – лета

liječiti (se) – се лекува

liječnica (ž.r.) – лекарка

liječnik (m.r.) – лекар

lijek (m.r.) – лек

lijen,-a,-o; – мрзлив,-а,-о

lijenost (ž.r.) – мрзливост

lijep,-a,-o; – убав,-а,-о

lijevati – сипува,тура, истура

lijevi,-a,-o; – лев,-а,-о

linija (ž.r.) – линија

lipa (ž) – липа

lipanj (m.r.) – јуни

list (m.r.) – лист,лист хартија

listati – листа,прелистува

listopad (m.r.) – октомври

lišće (s.r. zb. im.) – листови

livada (ž.r.) – ливада

lokomotiva (ž.r.) – локомотива

lopta (ž.r.) – топка

loptanje (s.r.) – играње со топка

loš,-a,-e;-лош,-а,-о

loše – лошо

lov (m.r.) – лов

loviti – лови

lubenica .r.) – лубеница, бостан

lud – луд

ludost (ž.r.) – лудило

luk (m.r.) – кромид

luka(ž)-пристаниште

lukav,-a,-o; – итар,-а,-о

lutanje (s.r.) -лутање, безделничење

lutati – скита, денгуби

lutka (ž.r.) – кукла

               LJ

 

ljepota (ž.r.) – убавина

ljeto (s.r.) – лето

ljetovanje (s.r.) – летување

ljetovati – идење на одмор

ljubav (ž.r.) – љубов

ljubavni,-a,-o; – љубовен,-а,-о

ljubazan,-a,-o; – љубезен,-а,-о

ljubaznost (ž.r.) – љубезност

ljubičast,-a,-o; – виолетов,-а,-о

ljubiti (se) /voljeti – сака,љуби

ljudski – човечки,хуман

ljut,-a,-o; – лут,-а,-о, злобен

ljutiti (se) – се лути

              M

 

mačka (ž.r.) – мачка

magla (ž.r) – магла

mahovina (ž.r) – мов

majica (ž.r.) – маица

majka (ž.r.) – мајка

majmun (m.r) – мајмун

malen,malena,maleno /mali,mala,malo

-мал,малечок

mali oglas (prid.+ im.) (m.r.)

-мал оглас

malo – малку

mama (ž.r) – мама

manekenka (ž.r) – манекенка

manjina (ž.r) – малцинство

marama (ž.r) – марама

maramica (ž.r.) – марамче,марамица

marljiv – вреден,трудољубив

marljivost (ž.r) – трудољубливост

maslac (m.r.) – путер

maslina (ž.r.) – маслинка

matematika (ž.r.) – математика

materinski – мајчински

međunarodni – меѓународни

međusobno – меѓусобен, заемен, обостран

međutim – меѓутоа

mehaničar (m.r.) – механичар

mek, meka, meko/ mekan, mekana, mekano – мек

mesar (m.r.) – месар

meso (s.r.) – месо

metal (m.r.) – метал

metalan – метален

mi – ние

mijenjati (se) – се менува, се разменува

mili, mila,milo – мил,-а,-о; драг,-а,-о

milijarda (ž.r.) – милијарда

milijun (m.r.) – милион

mineral (m.r.) – минерал

mineralni,-a,-o; – минерален,-а,-о

mio, mila ,milo – мил,-а,-о

mir (m.r.) – мир

miran,-a,-o; – мирен,-а,-о

miris (m.r.) – мирис

mirisan,-a,-o; – мирисен,-а,-о

mirisati – мириса

miroljubiv – мирољублив

misa (ž.r.) – миса

misao (ž.r.) – мисла

misliti – мисли, размислува

mišljenje (s.r.) – мислење

mjera (ž.r.) – мера,мерка

mjeriti – мери,измерува

mjesec (m.r.) – месец

mjesto (s.r.) – место

mješavina (ž.r.) – мешавина

mlad,-a,-o; – млад,-а,-о

mladi luk – млад кромид

mladost (ž.r.) – младост

mnogo – многу

mobilni telefon /mobitel (m.r.) – мобилен телефон

moć (ž.r.) – моќ,сила

moći – може, умее

moda (ž.r.) – мода

moderan,-a,-o; – модерен,-а,-о

moguće – можен

mogućnost (ž.r.) – можност

moj,-a,-e; – мој,-а,-е

mokar,-a,-o; – мокар,-а,-о

molim te! – те молам!

molim vas! – Ве молам!

moliti – замолува

momak (m.r.) – момче

momčad (zb. im.) – луѓе,екипа

morati – мора

mraz (m.r.) – мраз

mrlja (ž.r.) – флека

muški – машки

mutan – матен

muzej (m.r.) – музеј

muzički,-a,-o; – музички,-а,-о

muzika (ž.r.) – музика

muž (m.r.) – маж

                       N

 

na – на

nabava (ž.r.) – набавка

nabaviti / nabavljati – набавува

način (m.r.) – начин

načiniti – прави,чини

naći (se) – (се)наоѓа

nada (ž.r.) – надеж

nadati (se) -се надева

nagib (m.r.) -наведнување, поклонување

naginjati (se)/ nagnuti(se) -се наведнува

naivan,-a,-o; -наивен,-а,-о

najmanje – најмалку

najprije – најпрвин, пред сè

najradije – најрадо

nakit (m.r.) – накит

nakon – потоа

namjeravati – има намера

nanovo – од ново

naočale (ž.r. pl tantum) – наочари

naokolo – наоколу,околу

napamet – напамет

napet,-a,-o;-напнат,-а,-о

napetost(ž)-напнатост

napraviti – прави,изработува

napredan – напреден

naranča (ž.r.) – порокал

narasti – расте

naravno – се разбира,секако

narezati (ipf) – сече,пресекува

naročito – посебно

narod (m.r.) – народ, луѓе

narodna priča (ž.r.) – народна приказна

narodni,-a,-o;-народни,-а,-о

narodnost (ž.r.) – националност

naručiti (pf)/ naručivati (ipf) -нарачува, порачува

narudžba (ž.r.) – порачка

narukvica (ž.r.) – нараквица

nasad (m.r.) – насад

nasmijati se (pf) – се насмевнува, се смее

nastavak (m.r) – продолжение

nastaviti (pf) /nastavljati (ipf) -продолжува

naš,-a,-e; – наш,-а,-е

natjecanje (s.r.) – натпреварување

natrag – назад

natrpan – преполн

naušnica (ž.r.) – обетка

naveden – наведен

navijač (m.r.) – навивач

navijati – навива

navika (ž.r.) – навика

navikao – навикнат

nazvati – се јавува,јавува

nažalost – за жал

ne – не

nebeski,-a,-o; – небески,-а,-о

nebo (s.r.) – небо

nečist – валкан,нечист

nečistoća – нечистотија

nedjelja (ž.r.) – недела

nedostajati – недостига, недостасува

nedostatak (m.r.) – недостаток

neispravan,-a,-o; – неисправен,-а,-о

nekoliko – неколку

nekuda – некаде

neobičan,-a,-o; – необичен,-а,-о

neobično – необично

neovisan,-a,-o; – независен,-а,-о

neovisnost (ž.r.) – независност

nepravedan,-a,-o; – непаведен,-a,-o

nesiguran – несигурен

nesmetan – непречен

nesreća (ž.r.) – несреќа

nesretan,-a,-o; – несреќен,-а,-о

nestati – исчезнува,се губи

nestrpljiv – нестрплив

nešto – нешто

netko – некој

neuredan,-a,-o; – неуреден,-a,-o

neurednost(ž) – неуреденост

nevidljiv,-a,-o; – невидлив,-а,-о

nezaboravan – незаборавен

nezaposlen,-a,-o; – невработен,-а,-о

nezaposlenost (ž.r.) – невработеност

nezavisan,-a,-o; – независен,-а,-о

nezavisnost (ž.r.) – независност

ni – ниту

nijekati – одрекува,негира

nikad – никогаш

ništa – ништо

nitko – никој

nizina(ž.r.) – низина

noć (ž.r.) – ноќ

noćas – ноќва,вечерва

noga (ž.r.) – нога

nogomet (m.r.) – фудбал

nogometni klub(m.r.) – фудбалски клуб

nokat (m.r.) – нокт

nos (m.r.) – нос

nositi – носи

nošnja (ž.r.) – носија

nov,-a,-o; – нов,-а,-о

novine – весник

novost (ž.r.) – новост

nož (m.r.) – нож

                    NJ

 

njega (ž.r) – нега,негување, грижење

njegov,-a,-o; – негов,-а,-о

njegovati – негува,се грижи за некого

njezin,-a,-o; – нејзин,-а,-о

nježan – нежен

njihati – се лула

njihaljka – лулка

njiva (ž.r.) – нива, земја која се обработува

                  O

 

o – за

obala (ž.r.) – морски брег

obalni,-a,-o; – обални,-а,-о

obasjan – осветлен

obavijest (ž.r.) – известување

obavijestiti /obavještavati – известува

obećanje (s.r.) – ветување

obećati/obećavati  -ветува

običaj(m)-обичај

običan,-a,-o;-обичен,-а,-о

obično-обично

obići /obilaziti– преминува, обиколува

obilazak (m.r.) – обиколување

obitelj (ž.r.) – фамилија

objed (m.r.) (v. ručak) – ручек

objedovati – ручање

oblačiti (se) (ipf) – се облекува

oblak (m.r.) – облак

oblik (m.r.) – облик,форма

oblikovanje (s.r.) – обликување

oblikovati – обликува

obnavljati (ipf) /obnoviti (pf)-обновува,обнови

obnova(ž.r.) – обнова

obrazac (m) – формулар, образец

očekivati – очекува

oči (s.r. mn. ) – очи

očistiti – чисти

očit,-a,-o; – очигледен,-а,-о

očuvati (ipf) – пази,чува, зачувува

odabir (m.r.) – избор,одбирање

odabrati – избира,одбира

odakle – од каде

odavde – од овде

odbijanje (s.r.) – одбивање

odbijati/odbiti-одбива

odbitak(m.r.) – одземање

odbojka(ž.r.) – одбојка

odgoj (m.r.) – воспитување

odgojiti (pf)/ odgajati (ipf) -воспитува,одгледува

odgovarajući – одговара

odgovor (m.r.) – одговор

odgovoriti (pf)/odgovarati (ipf) -одговара

odgovornost (s.r.) – одговорност

odijelo (s.r.) – одело

odjeća (ž.r.) – облека

odjednom – одненадеж,одеднаш

odjenuti (se) (pf) – се облекува

odlazak (m.r.) – тргнување,поаѓање

odlaziti (ipf) – напушта,оди

odlučiti (pf) /odlučivati (ipf) -одлучува,решава

odluka (ž.r.) – одлука,решение

odmah – веднаш

odmor (m.r.) – одмор,пауза

odmoriti (se) (pf) /odmarati (se) (ipf) -се одмара

odnijeti (pf)/odnositi (ipf) – носи,однесе

odnosni,-a,-o; – односен,-а,-о

odrasli (m.r.) – возрасен,возрасни

odrezak (m.r.) – парче

odustati (pf) /odustajati (ipf) -се откажува

oduševljenje (s.r.) – одушевување

oduzeti (pf)/oduzimati (ipf) – одзема

odvjetnik(m)-адвокат

odvojen,-a,-o;-одвоен,-а,-о; разделен,-а,-о

odvojiti / odvajati – разделува

odzvanjati/ odzvoniti –о декнува

oglas (m.r.) – оглас

ogledalo (s.r.) – огледало

ogledavati (se) – се гледа

oguliti – лупи

ohladiti – излади,олади

oko (s.r.) – околу

okolica (ž.r.) – околина

okolo – околу

okrenuti (se)/ okretati (se) – се свртува,

се врти

olovka (ž.r.) – молив

oltar (m.r.) – олтар

omiljen,-a,-o; -омилен,-а,-о

omogućiti – овозможува

onda – тогаш

opasan,-a,-o; – опасен,-а,-о

opasnost (ž.r.) – опасност

opera (ž.r.) – опера

opojan – опоен

oprati – мие

oprati suđe – мие садови

oprosti – извини, жал ми е

opskrba (ž.r.) -снабдување,обезбедување

opskrbljivati /opskrbiti – се снабдува

orah (m.r.) – орев

orgulje (ž.r. pl. tantum) оргули

original (m.r.) – оригинал

originalan,-a,-o; – оригинален,-а,-о

orhideja (ž.r.) – орхидеа

orkestar (m.r.) – оркестар

ormar (m.r.) – орман

ormarić – мал орман, ормарче

osim – освен

osjetilo (s.r.) – сетило

osjetiti /osjećati – чуствува

osjetljiv,-a,-o; – чуствителен,-а,-о

osloboditi (se) -се ослободува

osmijeh (m.r.) – насмевка

osoba (ž.r.) – особа,лице

osobina (ž.r.) – особина

osobit,-a,-o; – посебен,-а,-о;

својствен,-а,-о

osobitost (ž.r.) – својственост, особеност

ostatak(m)-остаток

ostati /ostajati-останува

ostaviti-остава

osvajanje(sr)-освојување

osvježiti(se)– се освежува

osvojiti(osvajati)-освојува

ostar,-a,-o;-остар,-а,-о

otići-си оди

otriti (pf) – открива,пронаоѓа

otok (m.r.) – остров

otpad (m.r.) – отпад

otpadak (m.r.) – отпадок

otpasti  (pf)/otpadati (ipf) – отпаѓа

otprilike – отприлика

otvoren,-a,-o; – отворен,-а,-о

ovdje – овде

ovisiti зависи

ovisnost (ž.r.) – зависност

ozbiljan,-a,-o; – озбилен,-а,-о

ozbiljnost (ž.r.) -сериозност,озбилност

ožujak (m.r.) – март

                       P

 

pa – па

pad (m.r.) – пад,паѓање

padati (ipf)/ pasti (pf )- паѓа,опаѓа

palačinka (m.r.) – палачинка

palica (ž.r.) – стап

pamćenje (s.r.) – помнење, сеќавање

pamet (ž.r.) – разум, ум

pametan – умен,мудар

pamtiti – памети, запомнува

pamuk (m.r.) – памук

papar (m.r.) – бибер

papir (m.r.) – хартија

paprika (ž.r.) – пиперка

par (m.r.) – пар

para (ž.r.) – пара (пари)

park (m.r.) – парк

parkiralište (s.r.) – паркиралиште, паркинг

parkirati – паркира

pas (m.r.) – куче

pastrva (ž.r.) – пастрмка

pauza (ž) (v. stanka) – пауза

pažljiv – внимателен,претпазлив

pažljivo – внимателно,претпазливо

pažnja (ž.r.) – внимание

pecanje (s.r.) – ловење риба

pecati (pf) – лови,ловење

pečen,-a,-o; – печен,-а,-о

pečenje (ž.r) – печено

peći – пече

penjanje (s.r.) – качување

pеnjati (se) – се качува

pepeljara (ž.r) – пепелник

pepeo (m.r.) – пепел

perad (zb. im ž.r.) живина

perje (zb im s.r. ) – перја

pero (s.r.) – перо

peron  (m.r.) – перон

peršin (m.r.) -магдонос

petak (m.r) – петок

piće (s.r.) – пијалак

pijan,-a,-o; – пијан,-а,-о

pijanist (m.r.) – пијанист

pile (s.r.) – пиле

piletina (ž.r.) – пилешко месо

pilot (m.r.) – пилот

pisac (m.r.) – писател

pisanje (s.r.) – пишување

pisati – пишува

pismo (s.r.) – писмо

pitanje (s.r.) – прашање

pitati – прашува

piti – пие

pivo (s.r.) – пиво

pjesma (ž.r.) – песма

pjesnik (m.r.) – поет

pješačiti – пешачи

pješak (m.r.) – пешак

pješice – пешки

plač (m.r.) – плач,плаче

plaća (ž.r.) – плата,плаќа

plaćanje (s.r.) – плаќање

plaćati / platiti – плаќа

plakati – плаче

plan – план

planina (ž.r.) – планина

planinar (m.r.) – планинар

planinariti – планинарење

planinski,-a,-o; – планински,-а,-о

planiranje (s.r.) – планирање

planirati – планира

planinski dom (m.r.) – планински дом

plastičan,-a,-o; – пластичен,-а,-о

plastika (ž.r.) – пластика

plašljiv,-a,-o; – плашлив

platnen,-a,-o; -ленен,-а.-о;платнен,-а,-о

platno (s.r.) – лен,платно

plav,-a,-o; – плав,-а,-о

plaža (ž.r.) – плажа

plemić (m.r.) – благородник

plesti – плете

pleten,-a,-o; – плетен,-а,-о-

plin – плин

plinski – плински

plivanje (s.r.) – пливање

plivati – плива

ploča(ž)-плоча,табела

plod(m)-плод

plodan,-a,-o;-плоден,-а,-о

ploviti-плови

pluća(sr mn)-бел дроб

po-по

pobijediti /pobjeđivati-победува

pobjeda(ž)-победа

pobjednik(m)победник

početak (m.r.) – почеток

početan – почетен

početi (pf)/počinjati (ipf) – почнува

početni,-a,-o; – почетни,-а,-о

pod (m.r) – под,земја,дно

pod – под

podići /podizati – подигнува

podijeliti – поделува,дели

podizati /graditi – гради

podne (s.r.) – пладне

podređen,-a,-o; – подреден,-а,-о

podrška (ž.r.) – поддршка,помош

područje (s.r.) – подрачје,област

podržati /podržavati -поддржува, помага

pogled (m.r.) – поглед

pojam (m.r.) – поим

pokazni,-a,-o; – показен,-а,-о

pokazati /pokazivati -кажува,покажува

pokazivanje(sr)-покажува,

демонстрира

poklon (m.r.) (v. dar) – поклон

pokraj – покрај

pokrajina – предел,крај, покраина

pokušaj (m.r.) – обид,проба

pokušati /pokušavati – се обидува,

проба

pokvariti – расипува, упропастува

pokvaren – расипан

pola – пола

polagan,-a,-o; – побавен,-а,-о; спор

polako – полека, бавно

polaziti /poći – поаѓа

polaznica – учесничка, посетителка

polaznik (m.r.) – посетител,учесник

polica (ž.r.) – регал,полица

polovica (ž.r.) – половина

poluotok (m.r.) – полуоток

poluvrijeme (s.r.) – полувреме

polje (s.r.) – поле,нива,рамнина

poljubiti – се бакнува,љуби

pomagati /pomoći – помагање,помага

pomoć(ž.r.) – помош

ponavljanje (s.r.) -повторување

ponavljati /ponoviti – повторува

ponedjeljak (m.r.) – понеделник

ponoć (ž.r.) – полноќ

ponos (m.r.) – гордост

ponositi (se) -се гордее

ponovno /ponovo – повторно

popeti (se) – се качува

popodne – попладне

popravak (m.r.) – поправка

popraviti / popravljati – поправа

po prirodi – по природа

popularan-популарен

popust (m.r.) – попуст

popustiti  /popuštati – попушта

poraz (m.r.) – пораз

porez (m.r.) – данок

poruka (ž.r.) – порака,смс

posao (m.r.) – работа

posebice – особено

posjećivati /posjetiti – посетува

posjed (m.r.) – поседување,посед,имот

posjedovati – поседува,има

posjet (m.r.) – посета

posjetitelj(m)-посетител

poslije – после,подоцна

poslovanje (s.r.) – раководење

pospan – поспан,сонлив

postaja (ž.r.) – постојка

postati / postajati – станува,настанува

postelja (ž.r.) – постела, кревет

postojanje (s.r.) – постоење, живот

posuda (ž.r.) – сад, садови

posuditi / posuđivati – дава заем, позајмува

posuđe (s.r.) – сад

posušiti /sušiti – суши

posuti /posipati – посипува,потура

potok (m.r.) – поток

potom – потоа,затоа,после

potpuno – потполно

potrebno – неопходно,потребно

potvrda (ž.r.) – потврда

potvrditi / potvrđivati – потврдува

povezati /povezivati – врзува,поврзува

povijest (ž.r.) – историја

povod (m.r.) – повод,прилика

povratak (m.r.) – враќање

povrće (s.r.) – зеленчук

pozdravljati – се поздравува

pozivati – поканува

poznat,-a,-o; – познат,-а,-о

poznati /poznavati – познава

pozornost (ž.r.) – внимание

požar (m.r.) – пожар

požuriti – брза,побрзува

pravilan,-a,-o; – правилен,-а,-о

pravilno – правилно

pravo (s.r.) imati – има право

predak(m)предок,прататко

predci(m pl)-предци

predsjednik(m)претседател

prehrana(ž)-храна

prekinuti-прекинува

premalo-многу мало,премалку

premda-иако

premijera(ž)-премиера

presjeći-пресекува

preskočiti – прескокнува

pretplatnik (m.r.) – претплатник

preurediti – менува, растура, преуредува

prevarant (m.r.) – измамник

previše – премногу

priča (ž.r.) – приказна

prijatelj – пријател

prijateljevati – се спријателува

prijateljica – пријателка

prijateljski,-a,-o; – пријателски,-а,-о

prije – пред да,додека

primjerice – на пример

pripadati /pripasti – припаѓа

pripremiti – спрема,подготвува

priznanje (s.r.) – признание

priznat,-a,-o; – признат,-а,-о

priznati /priznavati – признава

prljav – нечист

pročistiti – чисти

pročitati – чита

prognanik (m.r.) – бегалец

prolazan – преоден

promet (m.r.) – сообраќај,промет

prometni znak (m.r.) – сообраќаен знак

prosinac (m.r.) – декември

prosječan – просечен

proslava (ž.r.) – забава,прослава

proslaviti – слави

prozor (m.r.) – прозор

prsa (s.r. pl. tantum) – гради

prst (m.r.) – прст

prsten (m.r.) – прстен

prštiti – прска

pršut (m.r.) – пршута

pružati – дава

prvenstvo (s.r.) – првенство

pšenica (ž.r.) – пченица

pšenični,-a,-o; – пченични,-а,о

ptica (ž.r.) – птица

puhati – дува

pun,-a,-o; – полн,-а,-о

puno – многу

pušiti – пушење

put (m.r.) – пат

putnica (ž.r.) – патничка

putnički vlak (m.r.) – патнички воз

putnik (m.r.) – патник

putovanje (s.r.) – патување

putovati – патува

putovnica – пасош

                      R

 

račun (m) – сметка

računati – смета, рачуна

rad (m) – работа

radio (m) – радио

radionica (ž) – работилница

raditi – работи

radnica – работничка

radnik (m) – работник

rado – со задоволство

radost (ž) – радост

radostan,-a-o; – радосен,-а,-о

radovati  (se) – се радува

rajčica ) – домат

rakija (ž) – ракија

rame (sr) – рамо

rana (ž) – рана

raniti – повредува

ranjen,-a,-o; – ранет,-а,-о;

-повреден,-а,-о

rascvjetan,-a,-o; – расцветан,-а,-о

rascvjetati (se) – расцвета,расцветува

raskoš – луксус, раскош

raskrižje (sr) – раскрсница

rast (m) – раст,растеж

rastaviti (pf) / rastavljati (ipf) – разделува

rastavljen,-a,-o; – разделен,-а,-о

rasti – расте

rat (m) – војна

ratovati – војува

ravan,-a,-o; – рамен,-а,-о

ravnjatelj (m) – директор

ravnica (ž) – рамница

ravno – право

ravnopravnost (ž) – рамноправност

razbiti-скрши,крши

razdvojiti /razdvajati-раздвојува,двои

razgledati /razgledavati-разгледува

razgledavanje(sr)-разгледувње

razgovarati-разговара

razgovor(m)-разговор

različit,-a,-o;-различен,-а,-о

razlika(ž)-разлика

razlikovati-разликува

razlog(m)-причина

razmišljanje(sr)-размислување

razmišljati /razmisliti-размислува

razni-различни

razred(m)-класа,клас,степен

razum(m)-разум,ум

razumjeti-разбира

razviti /razvijati-се развива,развива

razvoj(m)-развој

recepcija(ž)-рецепција

recepcionar(m)-рецепционер,портир

reći-кажува,говори,вели

red(m)-ред

redovan,-a,-o;-редовен,-а,-о

regija(ž)-регион,област

reporter(m)-известувач,репортер

reprezentacija(ž)-репрезентација

restoran(m)-ресторан

rezati-сече

rezerva(ž)-резерва

rezervacija(ž)-резервација

rezervirati-резервира

rezultat(m)-резултат

riba(ž)(morska)-морска риба

riba(ž)(slatkovodna)-слатководна риба

ribič(m)-рибар

riblji-рибји

ribolov(m)-риболов

riječ(ž)-збор

rijedak,-a,-o;-редок,-а,-о

rijeka(ž)-река

rijetko-ретко

rijetkost(ž)-реткост

ris(m)-рис

riža(ž)-ориз

rodan,-a,-o;-плоден,-а,-о

roditi-раѓа

roditi(voće)-дава плод

roditi(se)-се раѓа

rodni,-a,-o;-родни,-а,-о

rođak(m)-роднина

rođeni,-a,-o;-родени,-а,-о

rođendan(m)-роденден

rođenje(sr)-раѓање

roman-роман

rublje(sr)-облека

ručak(m)-ручек

ručati-ручање

ručnik(m)-крпа

rukovati(se)-се ракува,се поздравува

rujan(m)-септември

ruka(ž)-рака

rukav(m)-ракав

rukomet(m)-ракомет

ruža(ž)-ружа

ružan,-a,-o;-грд,-а,-о; одвратен,-а,-о

 

 

               S

 

s,sa-со

sačekati-чека,пречекува

sada-сега

sadašnjost(ž)-сегашност

sadržaj(m)-содржина

sakriti(se) /sakrivati(se)-се сокрива, се крие

salata(ž)-салата

salveta(ž)-салфета

sam,-a,-o;-сам,-а,-о

samo-само

samostan(m)-манастир

san(m)-сон

sanjati-сонува

sapun(m)-сапун

sastanak(m)-состано, среќавање

sastati(se) /sastajati(se)-се среќава

sasvim-сосема,потполно

sat(m)-сат,час

saučešće(sr)-соучество

savet(m)совет

savjetovati-советува

saznanje(sr)-спознавање

saznati-спознава,дознава

sažetak(m)-резиме

sebe,se-себе се

sebičan-себичен

seliti(se)-се сели

selo(sr)-село

semafor(m)-семафор

semestar(m)-семестар

sendvič(m)-сендвич

seoski,-a,-o;-селски,-а,-о

serija(ž)-серија

sestra(ž)-сестра

sići /silaziti-слегува,се симнува

sigurno-сигурно

sigurnost(ž)-сигурност

siječanj(m)-јануари

sila(ž)-сила,моќ

simpatičan-симпатичен

sin(m)-син

sinoć-синојќа,вчеравечер

sinji,-a,-e;-сив,-а,-о

sir(m)-сирење

siročad(zb im)-сираче

siromah(m)-сиромав

siromašan,-a,-o;-сиромашен,-а,-о

sirup(m)-сируп

situacija(ž)-ситуација

siv,-a,-o-сив,-а,-о

sjajno-чудесно

sjati-свети

sjećanje(sr)-сеќавање

sjećati(se) /sjetiti(se)-се сеќава,

се присетува

sjedeći-седејќи

sjediti-седи,седнува

sjeme(sr)-семе,посев

sjena(ž)-сенка

sjesti-да седне

sjever(m)-север

sjeverni,-a,-o;-северен,-а,-о

skija(ž)-скии

skijanje(sr)-скијање

skijati-се скија

skladatelj(m)-композитор

skladati-компонира

skoro-скоро

skrenuti /skretati-се свртува

skretanje(sr)-свртување

skrivati(se) /skriti(se)-прикрива, сокрива, се крие

skup,-a,-o;-скап,-а,-о

slab,-a,-o;слаб,-а,-о

slabost(ž)-слабост

sladak,-a,-o;-сладок,-а,-о

sladokusac(m)-гурман

slaganje(sr)-согласност

slagati(se) /složiti(se)-се согласува

slanje(sr)-праќање

slap(m)-водопад

slastičarnica(ž)-слаткарница

slati-испраќа

slava(ž)-слава

slaviti-празнува

slavlje(sr)-празник,свеченост

sletjeti /slijetati-слетува

sličnost(ž)-сличност

slijetanje(sr)-слетување

slika(ž)-слика

slikar(m)-сликар

slikarstvo(sr)-сликарство

slikati-слика,бојадисува

slikovit,-a,-o;-сликовит,-а,-о; -живописно

sloboda(ž)-слобода

slobodan,-a,-o;-слободен,-а,-о

složan,-a,-o;-сложен,-а,-о

slučaj(m)-случај,настан

slučajan,-a,-o;-случаен,-а,-о

slučajno-случајно

sluh(m)-слух

slušati-слуша

služba(ž)-служба,должност

službenik(m)-службеник

sljedeći,-a,-e;-следен,-а,-о

smatrati-посматра

smeđ,-a,-e;-смеѓ,-а,-о

smijati(se)-се смее

smijeh(m)-смех,насмевка

smiješan,-a,-o;-смешен,-а,-о

smiren-смирен

smiriti /smirivati-смирува

smisao(m)-смисла

smjestiti(se) /smještati(se)

се сместува

smrča(ž)-смрека

smrt(ž)-смрт

snaći(se) /snalaziti(se)– се снаоѓа

snaga(ž)-сила,снага

snalaženje(sr)-снаоѓање

snažan,-a,-o;-силен,-а,-о

snijeg(m)-снег

sniježiti-снежи

socijalna pomoć(ž)-социјална помош

soba(ž)-соба

sok(m)-сок

sol(ž)-сол

solist(m)-солист

solistica(ž)-солистка

spavanje(sr)-спиење

spavati-спие

spektar(m)-спектар

spiker(m)-говорник,спикер

spikerica(ž)-говорничка,спикерка

spomen(m)-спомен

spomenik(m)-споменик

spomenutiспомнува

spominjati(se)-се споменува

sportaš(m)-спортист

sprečavati-спречува,попрекува

spremati /spremiti-спрема,подготвува

spužva-сунѓер

sramežljiv-срамежлив

srce(sr)-срце

srčeva bolest(ž)-срцева болест

srebrn,-a,-o;-сребрен,-а,-о

srebro(sr)-сребро

sreća(ž)-среќа

sresti /sretati-се среќава

sretan,-a,-o-среќен,-а,-о

srijeda(ž)-среда

srna(ž)-срна

srpanj(m)-јули

stablo-стебло

stadion(m)-стадион

stajanje(sr)-стоење

staklen,-a,-o;-стаклен,-а,-о

staklo(sr)-стакло

stalan,-a,-o;-постојан,-а,-о

stalno-постојано

stan(m)-стан

stanar(m)-станар

stanarina(ž)-наем,кирија

stanica(ž)-постојка,станица

stanka(ž)-пауза

stanovati-живее,седи

stanovnica(ž)-станарка,жителка

stanovnik(m)-станар,жител

stanje(sr)-состојба,ситуација

star,-a,-o;-стар,-а,-о

starac(m)-старец

starica-старица

starost(ž)-старост

stati-застанува,запира

staviti /stavljatiстава,поставува

stići /stizati-доаѓа,пристигнува

stipendija(ž)-стипендија

stjecati /steći-стекнува,заработува

stojeći-стоејќи

stol(m)-маса

stolac(ž)-стол

stoljeće(sr)-век

strah(m)-страв

strana(ž)-страна

stranica(ž)-страница

stric(m)-чичко,вујко

strići-стрижи

strog,-a,-o;-строг,-а,-о

stroj za pranje rublja(m)-машина за перење алишта

strpjeti(se)-се воздржува,

има трпение

strpljenje(sr)-трпеливост

strpljiv,-a,-o;-трпелив,-а,-о

strpljivo-стрпливо

struja(ž)-струја

stuba(ž)-степен,скали

studeni(m)-ноември

student(m)-студент

studentica(ž)-студентка

studij(m)-студии

studirati-студира

stup(m)-столб

stupanj(m)-степен

stvar(ž)-предмет,работа

stvarnost(ž)-стварност

subota(ž)-сабота

sud(m)-суд

sudac(m)-судија

suditi-суди

sudjelovati-учествува

sunčati(se)-се сонча

suđe(sr)-садови

sufiks(m)-суфикс

suknja(ž)-здолниште

suma(ž)-сума

Sunce(sr)-сонце

sunčani,-a,-o;-сончев,-а,-о

suprotan,-a,-o;-спротивен,-а,-о

susjed(m)-сосед

susjeda(ž)-сосетка

susjedni,-a,-o;-соседни,-а,-о

susret(m)-пресрет

sutra-утре

suveren,-a,-o;-независен,-а,-о

suverenost(ž)-независност

suza(ž)-солза

svađa(ž)-расправија

svađati(se)-се расправа

svakako-секако

svaki,-a,-o;-секој,-а,-е

svakodnevan-секојдневен

sve-се

svečan,-a,-o;-свечен,-а,-о

svečanost(ž)-свеченост

svećenik(m)-свештеник

svejedno je-сеедно,еднаков

sveti,-a,-o;-свет,-а,-о

svetkovina(ž)-празник

sveučilište(sr)-Универзитет

svi-сите

svibanj(m)-мај

sviđati(se)-се допаѓа

svijet(m)-свет

svijetao,-a,-o;-светло,-а,-о

svinjetina(ž)-свинско месо

sviranje(sr)-свирење

svirati-свири

svjetionik(m)-светилник

svjež,-a,-e;-свеж,-а,-о

svježina(ž)-свежо

svlačiti(se) /svući(se)-се соблекува

svota(ž)-сума,збир

svršen,-a,-o;-готов,-а,-о;

 завршен,-а,-о

svršetak(m)-крај

 

         

            Š

 

 

šah(m)-шах

šal(m)-шал

šala(ž)-шала

šalica(ž)-шолја,филџан

šaliti(se)-се шали

šalter(m)-шалтер

šaptati-шепоти

šetač(m)-шетач

šetati-шета

šetnja(ž)-прошетка

šibica(ž)-кибритче

širina(ž)-ширина

širok,-a,-o;-широк,-а,-о

škamp(m)-морски рак

škola(ž)-училиште,школо

školovanje(sr)-школување

školski,-a,-o;-школски,-а,-о

školjka(ž)-школка

šljiva(ž)-слива

šljivovica(ž)-сливовица

šminka(ž)-шминка

šminkati(se)-се шминка

špinat(m)-спанаќ

šport(m)-спорт

športski,-a,-o;-спортски,-а,-о

štampa(ž)-печат

štedionica(ž)-штедилница

štedjeti-штеди,заштедува

štedni,-a,-o;-штедни,-а,-о

štednja(ž)-штеди

što se dogodilo…?-што се случило?

šuma(ž)-шума

šumski,-a,-o;-шумски,-а,-о

šutjeti-молчи

šutnja(ž)-молк

štedionica(ž)-штедилница

štedjeti-штеди,заштедува

štedni,-a,-o;-штедни,-а,-о

štednja(ž)-штеди

što se dogodilo…?-што се случило?

šuma(ž)-шума

šumski,-a,-o;-шумски,-а,-о

šutjeti-молчи

šutnja(ž)-молк

 

                      R

 

račun m – сметка

računati – смета, рачуна

rad m  – работа

radio m – радио

radionica ž – работилница

raditi – работи

radnica – работничка

radnik m – работник

rado – со задоволство

radost ž – радост

radostan,-a-o; – радосен,-а,-о

radovati  se – се радува

rajčica ž – домат

rakija ž – ракија

rame s – рамо

rana ž – рана

raniti – повредува

ranjen,-a,-o; – ранет,-а,-о;

-повреден,-а,-о

rascvjetan,-a,-o; – расцветан,-а,-о

rascvjetati se – расцвета,расцветува

raskoš – луксус,раскош

raskrižje s – раскрсница

rast(m)-раст,растеж

rastaviti /rastavljati-разделува

rastavljen,-a,-o;-разделен,-а,-о

rasti-расте

rat(m)-војна

ratovati-војува

ravan,-a,-o;-рамен,-а,-о

ravnjatelj(m)-директор

ravnica(ž)-рамница

ravno-право

ravnopravnost(ž)-рамноправност

razbiti-скрши,крши

razdvojiti /razdvajati-раздвојува,двои

razgledati /razgledavati-разгледува

razgledavanje(sr)-разгледувње

razgovarati-разговара

razgovor(m)-разговор

različit,-a,-o;-различен,-а,-о

razlika(ž)-разлика

razlikovati-разликува

razlog(m)-причина

razmišljanje(sr)-размислување

razmišljati /razmisliti-размислува

razni-различни

razred(m)-класа,клас,степен

razum(m)-разум,ум

razumjeti-разбира

razviti /razvijati-се развива,развива

razvoj(m)-развој

recepcija(ž)-рецепција

recepcionar(m)-рецепционер,портир

reći-кажува,говори,вели

red(m)-ред

redovan,-a,-o;-редовен,-а,-о

regija(ž)-регион,област

reporter(m)-известувач,репортер

reprezentacija(ž)-репрезентација

restoran(m)-ресторан

rezati-сече

rezerva(ž)-резерва

rezervacija(ž)-резервација

rezervirati-резервира

rezultat(m)-резултат

riba(ž)(morska)-морска риба

riba(ž)(slatkovodna)-слатководна риба

ribič(m)-рибар

riblji-рибји

ribolov(m)-риболов

riječ(ž)-збор

rijedak,-a,-o;-редок,-а,-о

rijeka(ž)-река

rijetko-ретко

rijetkost(ž)-реткост

ris(m)-рис

riža(ž)-ориз

rodan,-a,-o;-плоден,-а,-о

roditi-раѓа

roditi(voće)-дава плод

roditi(se)-се раѓа

rodni,-a,-o;-родни,-а,-о

rođak(m)-роднина

rođeni,-a,-o;-родени,-а,-о

rođendan(m)-роденден

rođenje(sr)-раѓање

roman-роман

rublje(sr)-облека

ručak(m)-ручек

ručati-ручање

ručnik(m)-крпа

rukovati(se)-се ракува,се поздравува

rujan(m)-септември

ruka(ž)-рака

rukav(m)-ракав

rukomet(m)-ракомет

ruža(ž)-ружа

ružan,-a,-o;-грд,-а,-о; одвратен,-а,-о

 

 

               S

 

s,sa-со

sačekati-чека,пречекува

sada-сега

sadašnjost(ž)-сегашност

sadržaj(m)-содржина

sakriti(se) /sakrivati(se)-се сокрива, се крие

salata(ž)-салата

salveta(ž)-салфета

sam,-a,-o;-сам,-а,-о

samo-само

samostan(m)-манастир

san(m)-сон

sanjati-сонува

sapun(m)-сапун

sastanak(m)-состано, среќавање

sastati(se) /sastajati(se)-се среќава

sasvim-сосема,потполно

sat(m)-сат,час

saučešće(sr)-соучество

savet(m)совет

savjetovati-советува

saznanje(sr)-спознавање

saznati-спознава,дознава

sažetak(m)-резиме

sebe,se-себе се

sebičan-себичен

seliti(se)-се сели

selo(sr)-село

semafor(m)-семафор

semestar(m)-семестар

sendvič(m)-сендвич

seoski,-a,-o;-селски,-а,-о

serija(ž)-серија

sestra(ž)-сестра

sići /silaziti-слегува,се симнува

sigurno-сигурно

sigurnost(ž)-сигурност

siječanj(m)-јануари

sila(ž)-сила,моќ

simpatičan-симпатичен

sin(m)-син

sinoć-синојќа,вчеравечер

sinji,-a,-e;-сив,-а,-о

sir(m)-сирење

siročad(zb im)-сираче

siromah(m)-сиромав

siromašan,-a,-o;-сиромашен,-а,-о

sirup(m)-сируп

situacija(ž)-ситуација

siv,-a,-o-сив,-а,-о

sjajno-чудесно

sjati-свети

sjećanje(sr)-сеќавање

sjećati(se) /sjetiti(se)-се сеќава,

се присетува

sjedeći-седејќи

sjediti-седи,седнува

sjeme(sr)-семе,посев

sjena(ž)-сенка

sjesti-да седне

sjever(m)-север

sjeverni,-a,-o;-северен,-а,-о

skija(ž)-скии

skijanje(sr)-скијање

skijati-се скија

skladatelj(m)-композитор

skladati-компонира

skoro-скоро

skrenuti /skretati-се свртува

skretanje(sr)-свртување

skrivati(se) /skriti(se)-прикрива, сокрива, се крие

skup,-a,-o;-скап,-а,-о

slab,-a,-o;слаб,-а,-о

slabost(ž)-слабост

sladak,-a,-o;-сладок,-а,-о

sladokusac(m)-гурман

slaganje(sr)-согласност

slagati(se) /složiti(se)-се согласува

slanje(sr)-праќање

slap(m)-водопад

slastičarnica(ž)-слаткарница

slati-испраќа

slava(ž)-слава

slaviti-празнува

slavlje(sr)-празник,свеченост

sletjeti /slijetati-слетува

sličnost(ž)-сличност

slijetanje(sr)-слетување

slika(ž)-слика

slikar(m)-сликар

slikarstvo(sr)-сликарство

slikati-слика,бојадисува

slikovit,-a,-o;-сликовит,-а,-о; -живописно

sloboda(ž)-слобода

slobodan,-a,-o;-слободен,-а,-о

složan,-a,-o;-сложен,-а,-о

slučaj(m)-случај,настан

slučajan,-a,-o;-случаен,-а,-о

slučajno-случајно

sluh(m)-слух

slušati-слуша

služba(ž)-служба,должност

službenik(m)-службеник

sljedeći,-a,-e;-следен,-а,-о

smatrati-посматра

smeđ,-a,-e;-смеѓ,-а,-о

smijati(se)-се смее

smijeh(m)-смех,насмевка

smiješan,-a,-o;-смешен,-а,-о

smiren-смирен

smiriti /smirivati-смирува

smisao(m)-смисла

smjestiti(se) /smještati(se)

се сместува

smrča(ž)-смрека

smrt(ž)-смрт

snaći(se) /snalaziti(se)– се снаоѓа

snaga(ž)-сила,снага

snalaženje(sr)-снаоѓање

snažan,-a,-o;-силен,-а,-о

snijeg(m)-снег

sniježiti-снежи

socijalna pomoć(ž)-социјална помош

soba(ž)-соба

sok(m)-сок

sol(ž)-сол

solist(m)-солист

solistica(ž)-солистка

spavanje(sr)-спиење

spavati-спие

spektar(m)-спектар

spiker(m)-говорник,спикер

spikerica(ž)-говорничка,спикерка

spomen(m)-спомен

spomenik(m)-споменик

spomenutiспомнува

spominjati(se)-се споменува

sportaš(m)-спортист

sprečavati-спречува,попрекува

spremati /spremiti-спрема,подготвува

spužva-сунѓер

sramežljiv-срамежлив

srce(sr)-срце

srčeva bolest(ž)-срцева болест

srebrn,-a,-o;-сребрен,-а,-о

srebro(sr)-сребро

sreća(ž)-среќа

sresti /sretati-се среќава

sretan,-a,-o-среќен,-а,-о

srijeda(ž)-среда

srna(ž)-срна

srpanj(m)-јули

stablo-стебло

stadion(m)-стадион

stajanje(sr)-стоење

staklen,-a,-o;-стаклен,-а,-о

staklo(sr)-стакло

stalan,-a,-o;-постојан,-а,-о

stalno-постојано

stan(m)-стан

stanar(m)-станар

stanarina(ž)-наем,кирија

stanica(ž)-постојка,станица

stanka(ž)-пауза

stanovati-живее,седи

stanovnica(ž)-станарка,жителка

stanovnik(m)-станар,жител

stanje(sr)-состојба,ситуација

star,-a,-o;-стар,-а,-о

starac(m)-старец

starica-старица

starost(ž)-старост

stati-застанува,запира

staviti /stavljatiстава,поставува

stići /stizati-доаѓа,пристигнува

stipendija(ž)-стипендија

stjecati /steći-стекнува,заработува

stojeći-стоејќи

stol(m)-маса

stolac(ž)-стол

stoljeće(sr)-век

strah(m)-страв

strana(ž)-страна

stranica(ž)-страница

stric(m)-чичко,вујко

strići-стрижи

strog,-a,-o;-строг,-а,-о

stroj za pranje rublja(m)-машина за перење алишта

strpjeti(se)-се воздржува,

има трпение

strpljenje(sr)-трпеливост

strpljiv,-a,-o;-трпелив,-а,-о

strpljivo-стрпливо

struja(ž)-струја

stuba(ž)-степен,скали

studeni(m)-ноември

student(m)-студент

studentica(ž)-студентка

studij(m)-студии

studirati-студира

stup(m)-столб

stupanj(m)-степен

stvar(ž)-предмет,работа

stvarnost(ž)-стварност

subota(ž)-сабота

sud(m)-суд

sudac(m)-судија

suditi-суди

sudjelovati-учествува

sunčati(se)-се сонча

suđe(sr)-садови

sufiks(m)-суфикс

suknja(ž)-здолниште

suma(ž)-сума

Sunce(sr)-сонце

sunčani,-a,-o;-сончев,-а,-о

suprotan,-a,-o;-спротивен,-а,-о

susjed(m)-сосед

susjeda(ž)-сосетка

susjedni,-a,-o;-соседни,-а,-о

susret(m)-пресрет

sutra-утре

suveren,-a,-o;-независен,-а,-о

suverenost(ž)-независност

suza(ž)-солза

svađa(ž)-расправија

svađati(se)-се расправа

svakako-секако

svaki,-a,-o;-секој,-а,-е

svakodnevan-секојдневен

sve-се

svečan,-a,-o;-свечен,-а,-о

svečanost(ž)-свеченост

svećenik(m)-свештеник

svejedno je-сеедно,еднаков

sveti,-a,-o;-свет,-а,-о

svetkovina(ž)-празник

sveučilište(sr)-Универзитет

svi-сите

svibanj(m)-мај

sviđati(se)-се допаѓа

svijet(m)-свет

svijetao,-a,-o;-светло,-а,-о

svinjetina(ž)-свинско месо

sviranje(sr)-свирење

svirati-свири

svjetionik(m)-светилник

svjež,-a,-e;-свеж,-а,-о

svježina(ž)-свежо

svlačiti(se) /svući(se)-се соблекува

svota(ž)-сума,збир

svršen,-a,-o;-готов,-а,-о;

 завршен,-а,-о

svršetak(m)-крај

 

         

            Š

 

 

šah(m)-шах

šal(m)-шал

šala(ž)-шала

šalica(ž)-шолја,филџан

šaliti(se)-се шали

šalter(m)-шалтер

šaptati-шепоти

šetač(m)-шетач

šetati-шета

šetnja(ž)-прошетка

šibica(ž)-кибритче

širina(ž)-ширина

širok,-a,-o;-широк,-а,-о

škamp(m)-морски рак

škola(ž)-училиште,школо

školovanje(sr)-школување

školski,-a,-o;-школски,-а,-о

školjka(ž)-школка

šljiva(ž)-слива

šljivovica(ž)-сливовица

šminka(ž)-шминка

šminkati(se)-се шминка

špinat(m)-спанаќ

šport(m)-спорт

športski,-a,-o;-спортски,-а,-о

štampa(ž)-печат

štedionica(ž)-штедилница

štedjeti-штеди,заштедува

štedni,-a,-o;-штедни,-а,-о

štednja(ž)-штеди

što se dogodilo…?-што се случило?

šuma(ž)-шума

šumski,-a,-o;-шумски,-а,-о

šutjeti-молчи

šutnja(ž)-молк

                   T

 

tad-тогаш

taj,ta,to;-тој,таа,тоа

tajna(ž)-тајна

taknuti-допира

tako-така

također-исто така

taksi(m)-такси

tamo-таму

tanak,-a,-o;-тенок,-а,-о

tanjur(m)-чинија

tanjurić(m)-чинијче

tata(m)-тато

tečaj(m)-курс

teći-тече,капе

teletina(ž)-телешко месо

televizija(ž)-телевизија

tenis(m)-тенис

terasa(ž)-тераса,балкон

teren(m)-терен

teret(m)-тежина,товар

teretana(ž)-теретана

teško-тешко

teta(ž)-тетка

težak,-a,-o-тежок,-а,-о

težina(ž)-тежина

težiti-тежи

težiti(nečemu)-тежнее за,се стреми

težnja(ž)-тежнее

ti-ти

tih,-a,-o;-тих,-а,-о; тивок,-а,-о

tijek(m)-тек

tijekom-за време,во текот

tijelo(sr)-тело

tijesan,-a,-o;-тесен,-а,-о

tijesto(sr)-тесто

tikvica(ž)-тиквица

tjednik(m)-неделник

tješiti-теши,утешува

tkati-ткае

tko-кој

to-тоа

točka(ž)-точка

topao,-a,-o;-топол,-а,-о

topiti(se)-се топи, се растопува

toplina(ž)-топлина

torba(ž)-ташна,торба

trag(m)-траг

trajanje(sr)-рок,траење

trajati-трае

trajan,-a,-o-траен,-а,-о

tramvaj(m)-трамвај

tramvajem-со трамвај

traperice(ž pl. tantum)-џинс,фармерки

trava(ž)-трава

travanj(m)-април

traženje(sr)-побарувачка

tražiti-бара

trbuh(m)-стомак

trčanje(sr)-трчање

trčati-трча

trebati-има потреба, треба

tren(m)-миг,момент

trener(m)-тренер

trenirati-тренира

trenutak(m)-момент

trgovac(m)-трговец,продавач

trgovački centar(m)-трговски центар

trgovina(ž)-трговија,продавница

trošak(m)-трошок

trošiti-троши

trpjeti-трпи

trud(m)-труд

truditi(se)-се труди

trudnoća(ž)-бременост

tržnica(ž)-пазар

tući-тепа,удира

tuš(m)-туш

tuširati(se)-се тушира

tužan,-a,-o;-тажен,-а,-о

tvornica-фабрика

tvrd,-a,-o;-тврд,-а,-о

tvrditi-тврди

tvrdnja(ž)-тврдење

tvrdoglav-тврдоглав

 

            U

 

u-во

u redu-во ред

u tom slučaju-во тој случај

ubrus(m)-салфета

učenica(ž)-ученичка

učenik(m)-ученик

učenjak(m)-научник

učenje(sr)-учење

učionica(ž)-училница

učiti-учи

udaljen,-a,-o;-оддалечен,-а,-о

udaljenost(ž)-оддалеченост,

растојание

udisati-вдишува

udoban,-a,-o;-удобен,-а,-о

ugodan,-a,-o;-угоден,-а,-о; -пријатен,-а,-о

uhićenje(sr)-апси, затвора

uhititi-апси

uho(sr)-уво

ujak(m)-вујко

ukras(m)-украс

ukrasiti /ukrašavati-украсува

ukus(m)-вкус

ukusan,-a,-o;-вкусен,-а,-о

ulaganje(sr)-вложување

ulaz(m)-влез

ulaziti /ući-влегува

ulica(ž)-улица

ulog(m)-влог,удел,учествување

uloga(ž)-улога

uložiti /ulagati-вложува

ulje(sr)-масло

umetnuti-вметнува

umirivati-смирува

umivaonik(m)-мијалник

umivati(se)-се мие

umjeti-знае,умее

umjetnica-уметничка

umjetnički,-a,-o;-уметнички,-а,-о

umjetnik(m)-уметник

umjetnost(ž)-уметност

umor(m)-замор,умор

umoran,-a,-o;-уморен,-а,-о

umoriti(se)-се уморува, се заморува

umrijeti-умира

unajmiti-изнајмува

unutrašnjost(ž)-внатрешност

uostalom-инаку

upaliti-запалува

upaljač(m)-запалка

upisati(se) /upisivati(se)-се запишува

upitnik(m)-прашалник

uraditi-прави,работи

ured(m)-биро

uredan,-a,-o;-уреден,-а,-о

urediti /uređivati-уредува

urednik(m)-уредник

urednost(ž)-уредност

uređen,-a,-o;-уреден,-а,-о

uređivati-уредува,средува

usisivač za prašinu(m)-шмукалка

uskoro-наскоро

Uskrs(m)-Велигден

uskrsni,-a,-o;-велигденски,-а,-о

usluga(ž)-услуга

uspjeh(m)-успех

uspjeti /uspijevati-успева

uspomena(ž)-успомен

usporedba(ž)-споредување

uspoređivati /usporediti-споредува

usprkos /unatoč-и покрај тоа, покрај

ustati /ustajati-станува

uši(sr pl)-уши

utopiti (se)-се потопува,се удавува

utorak(m)-вторник

uvala(ž)-залив

uvenuti-венее

uvod(m)-вовед

uz-покрај,при,кај,

uzak,uska,usko;-тесен,-а,-о;

 мал,-а,-о

uzbuditi /uzbuđivati-се возбудува

uzbudljiv,-a,-o;-возбудлив,-а,-о

uzbuđen,-a,-o;-возбуден,-а,-о

uzbuđenje(sr)-возбуда

uzrzjavati(se)-се возбудува

uživati-ужива

 

 

               V

 

 

vagon(m)-вагон

valjda-веројатно

vani-надвор

vaš,-a,-e;-ваш,-а,-е

vatra(ž)-оган

vaza(ž)-вазна

važan,-a,-o;-важен,-а,-о

večer(ž)-вечер

večera(ž)-вечера

večeras-вечерва,ноќва

večerati-вечера

već-веќе

velik,-a,-o;-голем,-а,-о

velim-кажувам

veljača(ž)-фебруари

veterinar(m)-ветеринар

veseliti(se)-се весели,се радува

veselje(sr)-веселба

veseo,-a,-o;-весел,-а,-о

vesti-везе

vez(m)-вез

veza(ž)-врска,спој

vezati-врзува,спојува

veznik(m)-сврзник

vi-вие

vic(m)-виц

vidjeti-гледа

vidljiv,-a,-o;-видлив,-а,-о

vijek(m)-век

vijest(ž)-вест,известување

vikati-вика

vilica(ž)-виљушка

vino(sr)-вино

više-повеќе

vitak,-a,-o;-виток,-а,-о; -тенок,-а,-о

viti-повива

vječan,-a,-o;-вечен,-а,-о

vječno-вечно

vječnost(ž)-вечност

vjera(ž)-вера

vjerovanje(sr)-верување

vjerovati-верува

vjerski,-a,-o;-верски,-а,-о

vještina(ž)-вештина

vjetar(m)-ветар

vjetrovka-ветровка

vjetrovit,-a,-o;-ветровит,-а,-о

vjeverica(ž)-верверица

vježbanje(sr)-вежбање

vlada(ž)-влада

vladati-владее,управува

vlaga(ž)-влага,влажност

vlak(m)-воз

vlakom-со воз

vlasnik(m)-сопственик

vlast(ž)-власт

vlastelin(m)-благородник

vlastelinka(ž)-благородничка

vlastit-сопствен

vlažan,-a,-o;-влажен,-а,-о

voće(sr)-овошје

voćka(ž)-овошка,овошно дрво

voda(ž)-вода

voditi-води

vodopad(m)-водопад

vojnik(m)-војник

vojska(ž)-војска

volja(ž)-волја,желба,намера

voljeti-сака,љуби

vozač(m)-возач

vozačka dozvola(ž)-возачка дозвола

voziti-вози

vozni red(m)-возен ред

vrabac(m)-врабец

vrata(ž pl tantum)-врата

vratiti /vraćati-враќа

vratiti(se) /vraćati(se)-се враќа

vrč(m)-бардак

vrećica(ž)-ќеса,ќесе

vrh(m)-врв

vrhnje(sr)-кајмак

vrijedan,-a,-o;-вреден,-а,-о

vrijednost(ž)-вредност

vrsta(ž)-врста,сорта

vrt(m)-градина

vrtjeti-врти

vuk(m)-волк

vuna(ž)-волна

vunen,-a,-o;-волнен,-а,-о

                  Z

 

za-за

zabava(ž)-забава

zabavan,-a,-o;-забавен,-а,-о

zabavljati(se) /zabaviti(se)

се забавува, се весели

zaborav(m)-заборав

zaboraviti /zaboravljati-заборава

zabrana-забрана

zabraniti-забранува

začin(m)-зачин

začiniti-зачинува

zadaća(ž)-домашна задача

zadatak(m)-задача

zadnji,-a,-o;-последен,-а,-о

zadovoljan,-a,-o;-задоволен,-а,-о

zadržati(se)-се задржува

zagaditi /zagađivati-загадува,загади

zagađen-загаден

zagađenost-загаденост

zagađivač-загадувач

zagrada(ž)-заграда

zagrliti-прегрнува

zagušljiv-задушлив

zahvala(ž)-благодарност

zahvaliti /zahvaljivati-благодари, заблагодарува

zahvalnost(ž)-благодарност

zainteresiran-заинтересиран

zaista-стварно

zajednica(ž)-заедница

zajednički,-a,-o;-заеднички,-а,-о

zajedno-заедно

zakasniti /zakašnjavati-доцни, задоцнува

zalediti-замрзнува

zaleđen,-a,-o;-замрзнат,-а,-о

zaljubiti(se)-се вљубува

zalijevati /zaliti-полива,наводенува

zamisao-идеја

zamjenica(ž)-заменка

zamjera(ž)-прекор,приговор

ramjeriti /zamjerati-замерува,

зима за зло

zamolba(ž)-молба

zanesen,-a,-o;-занесен,-а,-о

zanimati(se)-се интересира

zanimljiv,-a,-o;-интересен,-а,-о

zao,zla,zlo;-зол,зла,зло

zaobilaziti /zaobići-заобиколува

zaobilaznica(ž)-заобиколен пат, спореден пат

zaoriti(se)-оддекнува, заѕвонува

zapad(m)-запад

zapadni,-a,-o;-западен,-а,-о

zapamtiti-помни,запомнува

zaposlenost(ž)-вработеност

zaposliti(se) /zapošljavati(se)

се вработува

zapovijedati-заповедува

zapovijed(ž)-заповед

zapovjedni,-a,-o;-заповеден,-а,-о

zapravo-всушност

zapušten-запуштен

zaraditi-заработи

zar ne?-зар не?

zaraza(ž)-зараза

zarazan,-a,-o;-заразен

zarez(m)-запирка

zaspati-заспива

zaštita(ž)-заштита

zaštititi /zaštićivati-заштитува

zašto-зошто

zatim-потоа

zato što-затоа што

zatvaranje(sr)-затворање

zatvoren,-a,-o;-затворен,-а,-о

zaustaviti(se) /zaustavljati(se)-запира,застанува,задржува

zauvijek-засекогаш,секогаш

zavijati-повива

završetak(m)-крај

završiti /završavati-завршува

zbog-бидејќи

zdjela(ž)-чинија

zdrav,-a,-o;-здрав,-а,-о

zdravlje(sr)-здравје

zdravstvo(sr)-здравство

zec(m)-зајак

zelen,-a,-o;-зелен,-а,-о

zelenilo(sr)-зеленило

zgodan-згоден

zgoditak(m)-добивка

zgrada(ž)-зграда

zid(m)-ѕид

zidati-ѕида

zima(ž)-зима

zimski,-a,-o;-зимски,-а,-о

zlatan,-a,-o;-златен,-а,-о

zlato(sr)-злато

zlo-зло

značenje(sr)-значење

značiti-значи

znanac(m)-познаник

znanica(ž)-познаничка

znanost(ž)-наука

znanje(sr)-знаење

znati-знае

zračna luka(ž)-аеродром

zrak-воздух

zrakoplov(m)-авион

zub(m)-заб

zubar-забар

zvijer(ž)-ѕвер, грабливо животно

zvijezda(ž)-ѕвезда

zvoniti-ѕвони

zvono(sr)-ѕвоно

zvučan,-a,-o;-звучен,-а,-о

zvuk(m)-звук

 

 

              Ž

 

 

žal(m)-жал

žaliti-жали

žalost(ž)-жалост

žao mi je-жал ми е

ženski-женски

žičara(ž)-жичара

živo biće(sr)-живо суштество

žurba(ž)-брзина

 

 

 

              

 

 

              

 

 

 

 

Oglasi

2 komentara dana “Hrvatsko-makedonski rječnik”

  1. Dragi Says:

    batat- blag kompir

  2. Dragi Says:

    surutka-urda


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s


%d bloggers like this: