Testovi s ključem

Filološki fakultet „Blaže Koneski“                                       15.  12. 2010.

Sveučilište «Sv. Kiril i Metodij»

Katedra za makedonski jezik i

južnoslavenske jezike

Lektorat hrvatskoga jezika

kolegij Dijalektologija hrvatskog jezika 1          Ime i prezime__________________

zimski semestar ak. godine 2010./2011.             br. indeksa____________________

ISPIT

Piši čitko latiničnim pismom i hrvatskim jezikom!

1. Koja je razlika između narječja i dijalekta? Nabroji narječja Hrvatskog jezika! (25)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Kako se u kajkavskom narječju iskazuje buduće vrijeme? Navedi primjer tako da rečenicu „Doći ću sutra!“ napišeš kajkavskim narječjem! (25)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Koju upitnu zamjenicu koriste čakavci umjesto što, u kojim se krajevima Hrvatske govori čakavskim narječjem? (25)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. U suvremenom hrvatskom jeziku govori se lijepo tijelo, bijelo mlijeko. Navedi kako se sve te riječi izgovaraju u hrvatskim narječjima? (25)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodovi             100

 


Filološki fakultet „Blaže Koneski“                                       15.  12. 2010.

Sveučilište «Sv. Kiril i Metodij»

Katedra za makedonski jezik i

južnoslavenske jezike

Lektorat hrvatskoga jezika

kolegij Povijest hrvatskog jezika 1                   Ime i prezime__________________

zimski semestar ak. godine 2010./2011.           br. indeksa____________________

ISPIT

Piši čitko latiničnim pismom i hrvatskim jezikom!

1. Što je trojezična hereza, uz koje je osobe vezana i kako je završila? (10)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Zašto Bašćansku ploču zovemo draguljem hrvatske književnosti i jezika? Kojim je pismom pisana, kojim književnim jezikom, koji se hrvatski vladar na njoj spominje, što dokazuje zapis na njoj? (10)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Kada završava predmigracijsko razdoblje hrvatskog jezika, uz koji je povijesni događaj vezana? (10)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Po čemu se temeljno razlikuje predmigracijsko i migracijsko razdoblje kad je riječ o zapadnim novoštokavskim govorima? (15)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. U Zapisu popa Martinca zapisano je „nalegoše Turci na jazik hrvacki“. Objasni što to znači, koje je godine zapisano i o čemu govori tekst? (15)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. Kojim je jezikom pisano pismo grofa Petra Zrinskog Ani Katarini Zrinskoj, o čemu se govori u pismu i o kakvom jezičnom krugu svjedoči? Nabroji barem još dvojicu sudionika tog jezičnoga kruga! (10)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Koje je godine tiskana „Judita“ Marka Marulića i kojim književnim jezikom? O čemu govori taj spjev? (10)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Objasni trojezičnost i tropismenost u Hrvata! (10)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Koje je godine i kojim pismom tiskana prva hrvatska knjiga i kako se zove? (10)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodovi             / 100


Suvremeni hrvatski jezik 6

KOLOKVIJ

Pišite čitko, latiničnim pismom!

 1. Riječi u zagradi stavite u odgovarajući padež.

Pospan sam na kraju __________ (dan).  S ____________ (prozor) je lijep pogled. Zgrada televizije je iza _____________ (fakultet). Mislav ima tri _____________ (prijatelj). Ponovite vježbu bez ______________ (razgovor). Imamo pitanje za ______________ (profesor). Danas idemo u posjet ______________ (Krešimir). Poslao sam novce _____________ (roditelji). Doručak je na __________ (stol). Čokolada je u _______________ (kolači). Putujemo __________ (vlak). Zvonimir ima dva ___________ (pas). Molim odrezak sa _________________ (šampinjoni). Koji tramvaj vozi na __________ (trg)? Djeca spavaju u _____________ (kreveti). Oni žele pokazati ______________  ___________ (društvo, grad).

Profesor daje _____________ ___________ (student, ocjena). Putnici čekaju ___________ (vozač). Idemo na ________ (čaj)! Ljudi čekaju Novu godinu na _____________ (trg, množ.).

Dođite u Zagreb _______________ (zrakoplov). Petra je u ___________ (krevet). Sutra idemo na __________ (izlet). ___________ (gosti) je dosadno. U dućanu više nema ___________ (kruh). Moja baka živi u _________ (kuća) pokraj __________ (crkva). Ovo je dar za __________ (brat).                                                                                                      ______30

 1. Upišite posvojni pridjev.

Ovo je ___________ kuća (djed). On je ___________ mladić (sestra). Jesu li oni _____________ susjedi (Josip)? Marijana je __________ rođaka (teta). Iva i Davor su ________________ djeca (Dalibor). Željela bih probati _____________ sir (Pag). Je li to ____________ ideja (baka)? Prije gotovo dvadeset godina srušen je ____________ zid (Berlin). Ono je ______________ stol (Jadranka). Sviđa mi se ______________ kuhinja (Italija).

_________/10

 1. Prevedite ove riječi na hrvatski jezik:

пасош – __________ лажичка – __________ леб – ___________ машина – ____________ топка – __________            чадор – ____________ ноембри – ____________ недела – _________ лесен – __________     фиока – ___________  јули – ____________ ориз – ______________ директор – ___________ официр – ___________ компјутер – _______________

________/15

4.. Upiši na praznu crticu ije/je/e/i:

kor__n, kor__novi, kor__ni, kor__nčić, iskor__niti, iskor__njen,  r__č, r__čnik,  r__šiti, r__šim, r__šenje, r__šavati, s__ći, s__čem, sv__tlo, sv__tao, sv__tlost, sv__tiljka, osv__tliti, osv__tljavati, c__piti, c__pljenje, p__tao, p__tlina,  p__tlić, cv__ćarna,  kr__snica,  kol__vka, kol__vaka, b__l, b__lji, b__lina, žud__o,  m__šati, m__šina,   um__ti, um__m, d__jeliti,  p__sak,  p__skovit,  ht__li, vr__dan,  odol__vati,  t__dni                                                                                          ____/44

 1. Navedi veznike sastavnih rečenica: ________________________                      _____/4
 2. Navedi veznike suprotnih rečenica:  _______________________                       _____/7
 3. Napiši jednu rastavnu rečenicu hrvatskim jezikom:

______________________  ______________________________________

_/10

 1. U ovim rečenicama pocrtaj atribute:

Jedna lasta ne čini proljeće.  Morska pjena šumi okolo broda. U polju se začuo šum, mukao i dalek.                                                                                                                                   _____/4

 1. U ovim rečenicama pocrtaj apoziciju:

Doktor Mirko Kotarski nije odmah kapitulirao. U srcu zemlje Istre ima neko čudno brdo. Podvorniku se Runaku toga dana osobito žurilo.                                                      ______/3

10.  Slaganje subjekta s predikatom u licu, rodu i broju naziva se: ______________.

_______/2

11. U hrvatskom jeziku postoje ova vremena: prezent (PZ), perfekt (PF), aorist (AO), imperfekt (IPF), pluskvamperfekt (PPF), futur prvi (F1.) i futur drugi (F2.) Oznakama u zagradama označite vremena u rečenicama:

Kad već tako dugo iđahu (     ), rekne Kosjenka Regoču da je podigne. Nad njima zaista bješe (       ) šuma.

Skočiše (    )  Domaći, topnuše (     ) svi u jedan mah nožicama o ognjište, ponesoše se (     )  nad plamen, poletješe pod krov (     ) –  kvrcnuše (       ) daščice na krovu i nestade (     ) Domaćih.

Jašu (     ) oni kroz noć – na jelenu rogovi i paroščići, a na svakom paroščiću zvjezdica. Sjaji (   ) se jelen i kazuje (     ) put, a za njim juri (      ) dvanaest vjeverica.

Ići ćeš (    ), vratiti se nećeš pobijediti (     ). Mislit ću (     ) o tome sutra. Bio sam (     )  bijesan kao ris, ali ipak sam se uspio suzdržati (    ). Kako budeš sijao (      ), tako ćeš i žeti.

Koliko više budeš učila (     ), toliko ćeš više znati.                                                              ____/34

11.  Ove glagole prevedi na hrvatski jezik i stavi ih u infinitivni, neodređeni oblik:

прочитав________________, купивме_______________, издржао__________________, запревте____________, кажаа______________, чуе____________, донесе____________, сум___________, праша_____________, се врати_______________                         ______/10

12.  Koja dva glagoglska vida postoje u slavenskim jezicima: a)______________

b)______________     _____/2

10. Napiši ispravno ove rečenice:

a) Sutra uveče srećemo se na večeri.

_______________________________________________________________          ______/5

b) Dođi u ponoć, tačno u sekund.

______________________________________________________________           ______/5

c) Da li bi bila ljubezna da doneseš neka lepa jela, lešnika, pomarandži, na mali prevoj iza koga krivuda reka.

_______________________________________________________________      _______/5

d) U dubokom snegu biće vam nemoguće da se krećete.

____________________________________________________________            _______/5

Ukupno _________/195

Suvremeni hrvatski 4

KOLOKVIJ

Pišite čitko, latiničnim pismom!

 1. Riječi u zagradi stavite u odgovarajući padež.

Pospan sam na kraju __________ (dan).  S ____________ (prozor) je lijep pogled. Zgrada televizije je iza _____________ (fakultet). Mislav ima tri _____________ (prijatelj). Ponovite vježbu bez ______________ (razgovor). Imamo pitanje za ______________ (profesor). Danas idemo u posjet ______________ (Krešimir). Poslao sam novce _____________ (roditelji). Doručak je na __________ (stol). Čokolada je u _______________ (kolači). Putujemo __________ (vlak). Zvonimir ima dva ___________ (pas). Molim odrezak sa _________________ (šampinjoni). Koji tramvaj vozi na __________ (trg)? Djeca spavaju u _____________ (kreveti). Oni žele pokazati ______________  ___________ (društvo, grad).

Profesor daje _____________ ___________ (student, ocjena). Putnici čekaju ___________ (vozač). Idemo na ________ (čaj)! Ljudi čekaju Novi godinu na _____________ (trg, množ.).

Dođite u Zagreb _______________ (zrakoplov). Petra je u ___________ (krevet). Sutra idemo na __________ (izlet). ___________ (gosti) je dosadno. U dućanu više nema ___________ (kruh). Moja baka živi u _________ (kuća) pokraj __________ (crkva). Ovo je poklon za __________ (brat).                                                                                                 ______30

 1. Upišite posvojni pridjev.

Ovo je ___________ kuća (djed). On je ___________ mladić (sestra). Jesu li oni _____________ susjedi (Josip)? Marijana je __________ rođaka (teta). Iva i Davor su ________________ djeca (Dalibor). Željela bih probati _____________ sir (Pag). Je li to ____________ ideja (baka)? Prije gotovo dvadeset godina srušen je ____________ zid (Berlin). Ono je ______________ stol (Jadranka). Sviđa mi se ______________ kuhinja (Italija).

_________/10

 1. Glagol u zagradi stavite u odgovarajuće lice prezenta.

Oni ___________ (morati) skuhati ručak. Dijete __________ (crtati) mamu. Ja __________ (moći) dugo izdržati pod vodom. Rođaci _____________ (doručkovati) u blagavaonici. Studenti ___________ (učiti) za ispit. One ne ___________ (voljeti) ribu. Mirta ___________ (željeti) položiti ispit. Mi ne ______________ (vjerovati) u takve priče. Oni redovno ___________ (kasniti) na predavanja. Zimi ptice _____________ (letjeti) u toplije krajeve. Građani ____________ (imati) pravo prosvjedovati protiv Vladinih odluka. Vi _________ (ići) negdje za praznike? Ja _____________ (putovati) u planine. Oni __________ (ući) u sobu i iznenada ___________ (izići).

_________/15

 1. Upišite posvojnu ili povratno-posvojnu zamjenicu u odgovarajućem obliku.

Jesi li vidio ___________ kišobran? Ne, nisam ga vidio, imam samo __________.

Vi imate ____________ omiljenog pisca, a mi imamo ____________.

Davor ima strica. _____________ stric je književnik.

Stjepan i Maša imaju _____________ psa i ____________ mačku. ____________ kućni ljubimci su vrlo dragi.

Je li kod tebe Ivanov sat? Ne, ne znam gdje je ___________, ja imam samo ___________.

Ana ima puno prijateljica. _______________ prijateljice su simpatične.

________/11

 1. Postavite pitanja tako da u ponuđenim rečenicama podebljana riječ bude odgovor.

Živim s mamom. ___________________________________________________________

Idemo pješice. _____________________________________________________________

Ivan je bolestan. ___________________________________________________________

On radi u pošti. ____________________________________________________________

Idemo na more. _____________________________________________________________

Kolač jedemo vilicom. ________________________________________________________

_______/14

 1. Prevedite ove riječi na hrvatski jezik:

пасош – __________ лажичка – __________ леб – ___________ машина – ____________ топка – __________            чадор – ____________ ноембри – ____________ недела – _________ лесен – __________     фиока – ___________  јули – ____________ ориз – ______________ директор – ___________ официр – ___________ компјутер – _______________

________/15

 1. Na osnovi tablice upišite pridjeve (u zagradi) u odgovarajućem obliku:
IME IVAN MARKO ANA IGOR
GODINE 35 28 19 40
ROĐEN/A U Lyon Amsterdam Zagreb St.Petersburg
ŽIVI U Lyon London Zagreb New York
ŽIVI S žena i sin (sa ženom i sinom) sam sestra i roditelji (sa sestrom i roditeljima) zaručnica (sa zaručnicom)
VISINA 195 cm 185 cm 170 cm 170 cm
TEŽINA 90 kg 72 kg 66 kg 100 kg
OČI plave zelene smeđe Smeđe

a) Ivan je ____________ od____________, ali nije__________od __________, jer je on

____________. (pridjev: star)

b) Igor je razveden, ali ne živi __________ kao Marko, nego sa ____________.

c)  Marko je _________ od __________ i ___________, ali nije i od ____________, jer je on _____________. (pridjev: visok)

d) Marko nije _____________, _____________ je _____________ od njega, a ______________ je ___________ . (pridjev: debeo)

e)      ___________ i ___________ imaju istu boju očiju.                               ________/19

8.. Upiši na praznu crticu ije/je/e/i:

kor__n, kor__novi, kor__ni, kor__nčić, iskor__niti, iskor__njen,  r__č, r__čnik,  r__šiti, r__šim, r__šenje, r__šavati, s__ći, s__čem, sv__tlo, sv__tao, sv__tlost, sv__tiljka, osv__tliti, osv__tljavati, c__piti, c__pljenje, p__tao, p__tlina,  p__tlić, cv__ćarna,  kr__snica,  kol__vka, kol__vaka, b__l, b__lji, b__lina, žud__o,  m__šati, m__šina,   um__ti, um__m, d__jeliti,  p__sak,  p__skovit,  ht__li, vr__dan,  odol__vati,  t__dni                                                                                         ____/44

 1. Stavi odgovarajući dijakritički znak (Č, Ć, Đ, Dž)

Moleci ga da ostane navecer i obecavši da cu ici u šumu, ipak sam zoru docekao citajuci. Sjecao sam se proljeca, a dernjava macaka zalijepila se uz maglu. Zelembac se mice putem kuci. Najmladi djecacic medu nama skacuci je protestirao. Ispred kuce u dugackom vrtu rastu korjencici cvjetace. Precac do damije bio je ubitacan. Dem volim, a med ne. S radoscu se sjecao vocnjaka i kucice u njemu. Pred njom je primijecen pozlacen lancic.

__________/30

Ukupno bodova_______188

Suvremeni hrvatski 2

KOLOKVIJ

 1. Na crte latiničnim pismom prevedite na hrvatski jezik s makedonskog ovaj dijalog:

БОРЧЕ: Добро утро! Јас се викам Борче? Како се викаш ти?

BORČE: _______________________________________________________________________?

КРИСТИНА: Добар ден! Јас се викам Кристина.

KRISTINA: ____________________________! ______________________________________.

БОРЧЕ: Од  каде си?

BORČE: __________________________________?

КРИСТИНА: Јас сум од Македонија, живеам во Скопје.

KRISTINA:_____________________________________.

БОРЧЕ: Јас живеам во Загреб.

BORČE: _______________________________.

КРИСТИНА: На која улица живееш?

KRISTINA: ________________________________________?

БОРЧЕ: Јас живеам на улица Илица. Јас сум студент.

BORČE: __________________________________. ___________________________________.

КРИСТИНА: Јас сум студентка.

KRISTINA: _________________________________________.

БОРЧЕ: Се гледаме вечер.

BORČE: _____________________________________________.

КРИСТИНА: Се најдобро. Се гледаме.

KRISTINA: _____________________________. _____________________________.        ____/26

 1. Latiničkim slovima napišite koliko ima naglasaka u hrvatskom jeziku i kako se zovu:

___________________________________________                                                         ____/4

3. Upišite prezent glagola imati:

Turist ima kovčeg i torbu.

Recepcionar______________ ključeve.

Ja____________ knjigu.

Vi____________ vikendicu.

Ti____________ novo računalo.

Mi___________ brata.

Oni__________prijatelje.

Djevojke____________auto.

Djeca____________ roditelje.

Ptica____________nebo.

Ljudi__________ljude.                                                                                                        ________/10

4. Upišite prezent glagola –ati i – irati

Mi čitamo knjigu. (čitati)

Josip____________tramvaj. (čekati)

Ti______________filmove. (gledati)

Anamarija________________gitaru. (svirati)

Vi_________________dobar plan. (imati)

Dijete_____________mamu. (crtati)

Djeca______________nogomet. (igrati)

Mi_______________uspavanku. (pjevati)

Vi_______________. (razgovarati)

Oni______________cijeli dan. (telefonirati)

One______________proslavu. (planirati)

4. Upišite posvojni pridjev:

Ovo je bratov motor. (brat)

a)      Ovo je ______________________kuća. (djed)

b)      On je ______________________mladić. (sestra)

c)      Oni su_____________________ prijatelji. (Ana)

d)      Ovo je ____________________ računalo. (Jadranka)

e)      Jesu li oni__________________ susjedi. (Martin)

f)       Marijana je________________kćerka. (Perić)

g)      To su ___________________ čaše. (mama)

h)      Je li to_________________ideja? (baka)

i)        Ovo je _______________čaj. (Burić)

j)        Mi smo __________ kolegice. (Petar)                                                                 ______/10

5. Upišite imenice u odgovarajućem padežu (akuzativu):

Ivan ima stan, kuću i vikendicu. (stan, kuća, vikendica)

a)      Ona ovdje nema ________________. (prijatelj mn)

b)      Čitate li Vi _______________. (novine)

c)      Mi nemamo ______________. (pas)

d)      Zvonimir ima ____________ i _____________. (sestra, brat)

e)      Oni čekaju _________________. (prijateljica mn)

f)       On čeka __________________. (stric)

g)      Zagreb ima _______________ . (park mn)

h)      Vidim ____________ i ___________. (mama, tata)                                                    _____/10

5. Upišite lokativ imenica i odgovorite na pitanja:

a) Ivana živi u_________________. (Osijek)

b) Biljana živi u_______________. (Makedonija)

c) Gdje vi živite? Ja ______________________.

d) Ivana studira u_______________. (Zagreb)

e) Biljana studira u______________. (Skopje)

f) Ivana uči u________________. (knjižnica)

g) Gdje vi učite? Ja ______________________________________.

h) Studenti su u ________________. (razred mn)

i) Učenici su u ________________. (škola)

j) Nogometaši su na _______________. (igralište)                                                     ____/10

6. Nabrojite narječja hrvatskog jezika!

____________________________________________________________                     ____/10

7. Upišite perfekt glagola biti:

Student je bio na fakultetu.

Kolegice_____________________ u redu.

Martina i Jasna __________________u trgovini.

Ja ____________ u Maksimiru. (žr) I ja ____________________ u Maksimiru. (mr)

Prijatelji____________________ u restoranu.

Vi __________________ na moru. (žr) Vi__________________ na moru. (mr)

Baka__________________ na izletu. Gordan i Davor ______________ na večeri.

Ti___________________ na poslu. (žr)                                                                ________/10

8.  Upišite na praznu crticu ije/je/e/i:

kor__n, kor__novi, kor__nčić, iskor__niti, iskor__njen,  r__č, r__čnik,  r__šiti, s__ći, s__čem, sv__tlo, sv__tao, sv__tlost, sv__tiljka, osv__tliti, osv__tljavati, c__piti, c__pljenje, p__tao, t__dni        ____20

9. Stavi odgovarajući dijakritički znak (Č, Ć) ili upiši fonem đ/dž:

uzrocnik          prihvacanje     sinoc               cevab(  )inica zamracenje postici

sreca                la(  )a   bespuce           plac                 covjek      pec             zracni

djecak (  )uboks  plivacica  vodeci  cetiri     (  )entlmen       vjetrenjaca      novcani potrosacki Ma(  )ar   veslaci braca dorucak           vjencic najjaci cokolada          cvor

kuca                caj glasacki     otocani                 citati                      sivaci               ciniti    pomocni brijaci (ljudi)             junacki                        dostavljac       noc      Splicani

____20

KLJUČ ZA TESTOVE

Suvremeni hrvatski 6

 1. dana, prozora, fakulteta, prijatelja, razgovora, profesora, razgovora, profesora, Krešimiru, roditeljima, stolu, kolačima, vlakom, psa, šampinjonima, trg, krevetima, društvu, grad, studentima, ocjenu, vozača, čaj, trgovima, zrakoplovom, krevetu, izlet, gostima, kruha, kući, crkve, dar, brata
 2. djedova, sestrin, Josipovi, tetina, Daliborova, paški, bakina, berlinski, Jadrankin, talijanska
 3. putovnica, žličica, kruh, stroj, lopta, kišobran, studeni, tjedan, lagan, ladica, srpanj, riža, ravnatelj, časnik, računalo
 1. korijen, korjenovi, korjeni, korjenčić, iskorijeniti, iskorijenjen,  riječ, rječnik,  riješiti, riješim, rješenje, rješavati, sijeći, siječem, svijetlo (pridjev), svijetao, svjetlost, svjetiljka, osvijetliti, osvjetljavati, cijepiti, cijepljenje, pijetao, pjetlina,  pjetlić, cvjećarna,  krijesnica,  kolijevka, koljevaka, bijel, bjelji, bjelina, žudio,  miješati, mješina,   umjeti, umijem, dijeliti,  pijesak,  pjeskovit,  htjeli, vrijedan,  odolijevati,  tjedni
 2. i, pa, te, ni, niti…
 3. a, ali nego, no, već, dok, samo
 4. treba upotrijebiti veznik ili, npr. Ili jesmo ili nismo.
 5. jedna, morska, mukao,  dalek
 6. doktor, zemlje, podvorniku.

10.  sročnost ili kongruencija

11.    Kad već tako dugo iđahu (IPF), rekne Kosjenka Regoču da je podigne. Nad njima zaista          bješe (IPF ) šuma.

Skočiše (AO)  Domaći, topnuše (IPF ) svi u jedan mah nožicama o ognjište, ponesoše se (AO)  nad plamen, poletješe pod krov (AO ) –  kvrcnuše ( AO ) daščice na krovu i nestade (AO ) Domaćih.

Jašu ( PZ ) oni kroz noć – na jelenu rogovi i paroščići, a na svakom paroščiću zvjezdica. Sjaji (PZ ) se jelen i kazuje (PZ ) put, a za njim juri (PZ) dvanaest vjeverica.

Ići ćeš ( F1 ), vratiti se nećeš pobijediti ( F1 ). Mislit ću (F1 ) o tome sutra. Bio sam (PF)  bijesan kao ris, ali ipak sam se uspio suzdržati (PF). Kako budeš sijao (F2), tako ćeš i žeti.

Koliko više budeš učila (F2), toliko ćeš više znati.

11.  pročitati, kupiti, izdržati, zatvoriti, kazati, učiti, donijeti, biti, pitati, vratiti se

12.  a) svršeni   b) nesvršeni

13. a) Sutra navečer srest ćemo se na večeri.

b) Dođi u ponoć, točno u sekundu

c) Hoćeš li biti ljubazna i donijeti mi neka lijepa jela: lješnjaka, naranača, na mali                prijevoj iza kojega krivuda rijeka.

d) U dubokom snijegu bit će vam nemoguće da se krećete. (bolje) U dubokom snijegu  nećete se moći kretati.

Suvremeni hrvatski 2

KOLOKVIJ

 1. BORČE: Dobro jutro? Zovem se Borče? Kako se ti zoveš?

KRISTINA: Dobar dan! Zovem se Kristina.

BORČE: Odakle si?

KRISTINA: Ja sam iz Makedonije, živim u Skopju.

BORČE: Ja živim u Zagrebu.

KRISTINA: U kojoj ulici živiš?

BORČE: Živim u Ilici. Ja sam student.

KRISTINA: Ja sam studentica.

BORČE: Vidimo se navečer.

KRISTINA: Sve najbolje. Doviđenja! (Vidimo se!)

2. četiri, kratkouzlazni, kratkosilazni, dugouzlazni, dugosilazni

3. ima, imam, imate, imaš, imamo, imaju, imaju, imaju, ima, imaju

4. čeka, gledaš, svira, imate, crta, igraju, pjevamo, razgovarate, telefoniraju, planiraju

5. djedova, sestrin, Anini, Jadrankino, Martinovi, Perićeva, mamine, bakina, Burićev, Petrovi

6.  prijatelja, novine, psa, sestru, brata, prijateljice, strica, parkove, mamu, tatu,

7. Osijeku, Makedoniji, živim u Skopju (i sl.), Zagrebu, Skopju, knjižnici, učim u sobi (i sl.), razredima, školi,

8. kajkavsko, čakavsko i štokavsko

9. je bila, su bile, sam bila, sam bio, su bili, ste bili, ste bili, je bila, su bili, si bila

8. korijen, korjenovi, korjenčić, iskorijeniti, iskorijenjen,  riječ, rječnik,  riješiti, sijeći, siječem, svijetlo (plav), svijetao, svjetlost, svjetiljka, osvijetliti, osvjetljavati, cijepiti, cjepljenje, pijetao, tjedni

9. uzročnik  prihvaćanje sinoć ćevabinica        zamračenje postići

sreća           la(ć/đ )a      bespuće      plač čovjek              peć zračni

dječak         uboks  plivačića  vodećčetiri     entlmen   vjetrenjača  novčani  potrošački  Mačor         veslači   braća   doručak    vjenčić najjači   čokolada   čvor

kuća           čaj  glasački         otočani            čitati               sivaći          činiti  pomoćni  brijači (ljudi)         junački                 dostavljač noć Splićani

Suvremeni hrvatski 4

KLJUČ ZA KOLOKVIJ

 1. dana, prozora, fakulteta, prijatelja, razgovora, profesora, razgovora, profesora, Krešimiru, roditeljima, stolu, kolačima, vlakom, psa, šampinjonima, trg, krevetima, društvu, grad, studentima, ocjenu, vozača, čaj, trgovima, zrakoplovom, krevetu, izlet, gostima, kruha, kući, crkve, dar, brata
 2. djedova, sestrin, Josipovi, tetina, Daliborova, paški, bakina, berlinski, Jadrankin, talijanska
 3. moraju, crta, mogu, doručkuju, uče, vole, želi, vjerujemo, kasne, lete, imaju, idete, putujem, ulaze izlaze
 4. moj, svoj, svog, svog, njegov, svog, svoju, njihovi, njegov, svoj, njene
 5. S kim živiš? Kako ideš? Tko je bolestan? Gdje on radi? Kamo idemo? Čime jedemo kolač?
 6. putovnica, žličica, kruh, stroj, lopta, kišobran, studeni, tjedan, lagan, ladica, srpanj, riža, ravnatelj, časnik, računalo
 7. a)      Ivan je stariji, od Marka i Ane, ali nije od Igora, jer je on najstariji.

b)      Igor je razveden, ali ne živi sam kao Marko, nego sa zaručnicom.

c)      Marko je viši od Ane i Igora, ali nije i od Ivana, jer je on najviši.

d)  Marko nije najdeblji od , Ivan je deblji od njega, a Igor je najdeblji.

8. korijen, korjenovi, korjeni, korjenčić, iskorijeniti, iskorijenjen,  riječ, rječnik,  riješiti, riješim, rješenje, rješavati, sijeći, siječem, svijetlo (pridjev), svijetao, svjetlost, svjetiljka, osvijetliti, osvjetljavati, cijepiti, cijepljenje, pijetao, pjetlina,  pjetlić, cvjećarna,  krijesnica,  kolijevka, koljevaka, bijel, bjelji, bjelina, žudio,  miješati, mješina,   umjeti, umijem, dijeliti,  pijesak,  pjeskovit,  htjeli, vrijedan,  odolijevati,  tjedni

9.  Moleći ga da ostane navečer i obećavši da ću ići u šumu, ipak sam zoru dočekao čitajući. Sjećao sam se proljeća, a dernjava mačaka zalijepila se uz maglu. Zelembać se miče putem kući. Najmlađi dječaćic među nama skačući je protestirao. Ispred kuće u dugačkom vrtu rastu korjenčići cvjetače. Prečac do amije bio je ubitačan. em volim, a med ne. S radošćcu se sjećao voćnjaka i kućice u njemu. Pred njom je primijećen pozlaćen lančić.

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s


%d bloggers like this: